Bezig met laden

 

 

Nierstichting investeert 160.000 euro in medicatieveiligheid

De Nierstichting riep zorgprofessionals op met projectvoorstellen te komen die resulteren in concrete en direct toepasbare verbeteringen van de medicatieveiligheid. In totaal zijn 45 projectaanvragen ingediend. Na beoordeling door een deskundige adviesraad op kwaliteit en relevantie kende de Nierstichting een subsidie van 20.000 euro toe aan acht projecten.

Betere samenwerking
De medicatieveiligheidprojecten zijn verschillend van aard, benaderen het probleem op eigen wijze, in verschillende settings en vaak multidisciplinair. Het betreft zowel nieuwe initiatieven als verdere optimalisering van bestaande zorgvernieuwingen. Zoals tools voor patiënten, het vergroten van kennis bij zorgverleners, betere uitwisseling van nierfunctiewaarden of het verbeteren van de opsporing van mensen die risico lopen. Een rode draad in de projecten is een betere samenwerking tussen apothekers, huisartsen, specialisten en patiënten.

Nierveilig medicijngebruik
In Nederland zijn ruim 1 miljoen mensen met chronische nierschade. De helft van deze mensen heeft een verminderde nierfunctie. De nieren spelen een belangrijke rol bij de uitscheiding van medicijnen. Mensen met een verminderde nierfunctie lopen daarom meer risico op bijwerkingen van medicijngebruik, waaronder verergering van de nierschade. Bovendien vergroot nierschade -zeker bij risicogroepen- het risico op complicaties. Het is dus cruciaal dat de keuze van het medicijn en de dosering ervan passen bij de nierfunctie en ‘nierveilig’ zijn. Is de nierfunctie onbekend, dan mogen sommige medicijnen zelfs niet eens worden verstrekt. Betere medicatieveiligheid en controle van de nierfunctie en kan ieder jaar honderden ziekenhuisopnamen en zelfs sterfgevallen voorkomen.

Meer informatie: www.nierstichting.nl/medicatieveiligheid