Bezig met laden

 

 

Verkeersdeelnemers ademen zeer ongezonde lucht in op rochelroutes

Verkeersdeelnemers ademen op deze routes in stedelijk verkeer ongezond hoge concentraties ultrafijnstof in, blijkt uit de metingen van de milieuorganisatie. Om dat onzichtbare probleem in beeld te brengen heeft Milieudefensie de meetgegevens van de routes zichtbaar gemaakt in films van diezelfde routes. Hier is direct te zien hoeveel ultrafijnstof er tijdens de route op elk moment in de lucht zit.

Ultrafijnstof is de naam voor de allerkleinste deeltjes fijnstof. Omdat het zo klein is, kunnen deze deeltjes via de longen direct in het bloed terechtkomen. Via het bloed komen ze vervolgens overal in het lichaam, bijvoorbeeld in de hersenen. Blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals longaandoeningen, hart-en vaatziekten en kanker. Juist voor deze hele schadelijke deeltjes, bestaat geen wettelijke norm. Ook worden deze deeltjes nog niet standaard gemeten. Juist vandaag heeft het Europees Milieuagentschap een rapport uitgebracht met een pleidooi voor een uitgebreid meetnetwerk voor roet. Roet is het ongezondste deel van het ultrafijne stof, maar wordt nog onvoldoende gemeten en overheden nemen onvoldoende maatregelen om de hoeveelheid roet in de lucht te verminderen.

Eerder bracht de milieuorganisatie al rochelroutes in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlem en Maastricht in beeld. “We willen het probleem zichtbaar maken zodat de politiek maatregelen neemt.” aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer bij Milieudefensie. “Door het meest vervuilende verkeer te weren en in te zetten op schoner verkeer kunnen gemeentes zorgen voor gezondere lucht.”

De milieuorganisatie wijst er op dat niet alleen fietsers maar ook andere weggebruikers als automobilisten, voetgangers en ov-reizigers te kampen hebben met ultrafijnstof. Stumpe: “Het probleem raakt iedereen in het verkeer, vooral in stedelijk gebied.”