Mazelen: Omvang en trends

Toch mazelenepidemie ondanks vaccinatie
In 1976 werd mazelen in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. In datzelfde jaar werden nog 2512 gevallen gemeld. Sinds gevaccineerd wordt tegen mazelen worden jaarlijks enkele tientallen mazelengevallen gemeld. In de jaren 1999-2000 deed zich een mazelenepidemie voor met in 1999 ruim 2.300 geïnfecteerden en in 2000 ruim 1.000. Verreweg de meeste mensen hiervan waren niet gevaccineerd. Een zeer klein deel was 1 keer gevaccineerd of jonger dan 2 maanden en dus te jong voor vaccinatie. Een mazeleninfectie doet zich vooral voor bij kinderen van 4-9 jaar. Een epidemie doet zich met tussenpozen van 5-7 jaar voor. Het aantal ziekenhuisopnamen in 1999 was ruim 100 en in 2000 16. In andere jaren waren dat er ongeveer 10 per jaar. Omdat in Nederland mensen die zich niet laten vaccineren vaak in dezelfde streek wonen, zullen mazelenepidemieën ook in de toekomst blijven voorkomen.

Nauwelijks sterfte door mazelen
In de jaren ’30 van de vorige eeuw varieerde de sterfte aan mazelen tussen 200-300 gevallen per jaar. Het aantal sterfgevallen werd steeds lager, uitgezonderd een uitschieter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen vaccinatie werd ingevoerd in 1976 was de sterfte in Nederland al gedaald naar enkele tot enkele tientallen gevallen per jaar. In 1998 was er 1 sterfgeval door mazelen en in het epidemische jaar 1999 stierven 2 patiënten aan mazelen. Ook in 2003 was er 1 sterfgeval. In de andere jaren tussen 1997 en 2003 zijn er geen mensen overleden aan mazelen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de sterfte door mazelen in de komende jaren verandert.

Mazelen komt wereldwijd voor
Wereldwijd is mazelen de belangrijkste oorzaak van kindersterfte. De WHO schat dat mazelen verantwoordelijk is voor 50 tot 60% van de totale kindersterfte aan ziekten die in principe vermijdbaar zijn door vaccinaties. Vooral in ontwikkelingslanden is ziekte en sterfte door mazelen nog een groot probleem, met name door gevolgen als longonsteking, ondervoeding en diarree. Ook is mazelen de belangrijkste oorzaak van vermijdbare blindheid. Bron: WHO, mazelen.

Bron: 
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.6