Meningokokken C-infectie: Omvang en trends

In 2001 duidelijke toename patiënten door meningokokken
Vóór het vaccinatietijdperk was sprake van een stabiele situatie, met een gemiddeld aantal nieuwe meningokokkeninfecties (alle serotypen) van 3,7 per 100.000 inwoners per jaar in de periode 1993-2000. Dit komt overeen met rond de 550 infecties per jaar. In 2001 was een stijging naar 4,5 meningokokkeninfecties per 100.000 inwoners te zien. Dit komt overeen met ruim 700 infecties per jaar. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door serotype C.

Ook aantal ziekenhuisopnamen vertoont piek in 2001
Het aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van meningokokkenziekte lag tot 2001 rond de 800 patiënten per jaar. In 2001 was ook hierbij een stijging waar te nemen naar ruim 1.000. In 2002 was dit aantal weer gedaald naar 827 opnamen. Wat betreft sterfte door meningokokken waren er tot 2001 18-26 meldingen per jaar en 31 in 2001 (Abbink et al., 2004).

Vanaf 2002 sterke afname meningokokken C-infecties door vaccinatie
De meeste ziektegevallen door meningokokken C worden waargenomen in de leeftijdsgroepen 1-4 jaar en 15-18 jaar (Abbink et al., 2004). Vaccinatie tegen meningokokken C maakt vanaf september 2002 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast is medio 2002 een eenmalige landelijke vaccinatiecampagne uitgevoerd om kinderen tussen 1-18 jaar te vaccineren tegen meningokokken C. Door de vaccinatiecampagne in 2002 is in de gevaccineerde leeftijdgroepen het aantal patiënten met serogroep C onmiddellijk sterk afgenomen. Ook in de niet gevaccineerde leeftijdgroepen daalde het aantal patiënten.

Bron: 
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.6