Meningokokken C-infectie, samengevat

Meningokokken C berucht om snelle verloop
Meningokokken is een bacteriële infectie met Neisseria meningitidis. Hiervan zijn verschillende serotypen, waarvan C er een is. Zelfs als snel wordt ingegrepen kan de ziekte dodelijk verlopen. Eerst treden verschijnselen van verkoudheid, hangerigheid en koorts op. Symptomen die op ernstige ziekte duiden zijn nekstijfheid en huidbloedinkjes. Nadat deze symptomen zijn opgekomen verergert de ziekte zeer snel. Een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan het gevolg zijn. In 20-30% van de ziektegevallen treden complicaties op met blijvende restverschijnselen, zoals amputatie van lichaamsdelen, doofheid en leer- en bewegingsstoornissen. In 10-20% van de ziektegevallen heeft de ziekte een dodelijke afloop.

In 2001 piek in ziektegevallen door meningokokken C
Tot 2001 waren er jaarlijks 500 meldingen en ongeveer 800 ziekenhuisopnamen. In het jaar 2001 namen beiden toe. Oorzaak hiervan was toename van het aantal meningokokken-C-gevallen. In 2002 werd daartoe een landelijke vaccinatiecampagne gehouden. Het aantal meningokokkengevallen daalde hierna weer. De campagne heeft duidelijk effect gehad. In 2001 was het aantal meningokokken-C-gevallen nog 275, in het vaccinatiejaar waren dat er 221 en in 2003 nog 42 gevallen.

Sinds september 2002 zit de meningokokken-C-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron: 
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.6