Meningokokken C-infectie: Wat is meningokokken C-infectie?

Meningokokken-C-infectie kan zeer ernstig verlopen
Veroorzaker van de meningokokkenziekte is de bacterie Neisseria meningitidis die zich gewoonlijk in de neusholte bevindt. Daar kan de bacterie oppervlakkige infecties geven, die vaak zonder verschijnselen blijven. Er zijn 13 verschillende serotypen, waarvan C er één is.

* A39.0 Meningitis door meningokokken,
* A39.1 Het Syndroom van Waterhouse-Friderichsen,
* A39.2 Acute meningokokkemie.

Besmetting gebeurt door het inademen van microdruppeltjes of via direct contact zoals zoenen. De bacteriën kunnen zich weken tot maanden in de neus- en keelholte handhaven zonder dat de drager ziek wordt. Ook zonder ziekteverschijnselen geldt dat degene die bacterie heeft, immuniteit opbouwt en een besmettingsbron kan zijn voor anderen. De tijd tussen besmetting en uitbreken van de ziekte ligt meestal tussen 1 en 3 dagen, maar kan soms tot 10 dagen oplopen. Meningokokkeninfectie is een verraderlijke ziekte door het snelle verloop ervan. De eerste verschijnselen zijn vaak verkoudheid, hangerigheid en koorts. Een signaal dat duidelijk op ernstige ziekte wijst is nekstijfheid. Heel jonge kinderen kunnen luierpijn krijgen. Ze huilen dan heftig bij het verschonen. Een echt alarmsymptoom zijn huidbloedinkjes die niet wegdrukbaar zijn. Na het opkomen van deze verschijnselen verergert de ziekte snel, met hoge koorts. Ze kan uitlopen op een hersenvliesontsteking of op sepsis met ernstige gevolgen.

De ziekte kan in korte tijd dodelijk zijn
Ook kunnen stollingen in de bloedsomloop optreden, met als gevolg shock en bijnierbloedingen. Dit staat bekend als het syndroom van Waterhouse-Friderichsen en kan in zes tot twaalf uur dodelijk zijn. De bacteriën kunnen zich behalve in het bloed ook nestelen in de hersenvliezen, huid, gewrichten en longen. De ziekte leidt in 20 tot 30% van de gevallen tot complicaties met ernstige blijvende verschijnselen, zoals verlies van lichaamsdelen (handen en voeten), littekenvorming, doofheid, motorische problemen en leer- en gedragsproblemen. Deze verschijnselen komen soms pas op de lange duur aan het licht. 10 tot 20% van de meningokokkeninfecties heeft een dodelijke afloop. Meningokokken zijn gevoelig voor antibiotica, maar omdat de ziekte zo snel verergert, loopt een antibioticumkuur vrijwel altijd achter de feiten aan.

Sinds september 2002 zit de meningokokken-C-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron: 
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.6