Bezig met laden

 

 

Betekenis geven aan eigen regie en eigen kracht

Daarnaast vinden overal in het land gedurende de hele week activiteiten plaats rondom het thema, georganiseerd door o.m. ggz-instellingen en cliëntenorganisaties.

Met het thema Baas in eigen leven?! wordt gesteld dat mensen met psychische problematiek zoveel mogelijk de regie moeten kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Dit sluit aan bij alle veranderingen in de ggz en daarbuiten: het wonen in de wijk, de eigen verantwoordelijkheid, het (meer) uitgaan van eigen kracht. De participatiesamenleving is een term die vaak bezuinigingsmaatregelen lijkt te rechtvaardigen, evenals eigen regie. Het risico bestaat dat daarmee voorbij wordt gegaan aan de essentie: de eigen kracht die ieder mens in zich heeft, en die op de juiste manier aangeboord moet worden. Zodat iemand – ondanks zijn (psychische) beperkingen - de ruimte heeft om zich te ontwikkelen en tot bloei te komen. Dat vereist een individuele aanpak, passend bij iemands eigenheid.

Wat kunnen mensen met psychische problemen zelf doen om (weer) baas over hun leven te worden? Wat kunnen zij zelf doen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en rol(len) op te pakken en als volwaardig burger mee te tellen? En welke faciliterende rol kunnen of moeten anderen daarbij spelen - familie, mantelzorgers, hulpverleners, welzijnswerkers, buurtgenoten, wooncorporaties, politie, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars, etc.?

De Breingeindag wordt 24 maart om 10:00 uur geopend door Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG. Het thema zal daarna belicht worden vanuit verschillende perspectieven, resulterend in een debat. In de middag is er een gevarieerd aanbod van 9 workshops.

Op www.weekvandepsychiatrie.nl is meer achtergrondinformatie te vinden over de Week van de Psychiatrie en het thema Baas in eigen leven?! Op de website staat ook het programma van de Breingeindag en de aanmeldingsprocedure.