Bezig met laden

 

 

Extra aandacht voor onbekende bijwerkingen nieuwe geneesmiddelen

Het gaat om bijwerkingen die nog niet eerder zijn gesignaleerd. Het symbool wordt gebruikt gedurende de eerste vijf jaar dat een geheel nieuw middel op de markt is. Patiënten kunnen bijwerkingen melden bij hun arts, de apotheker, bij Lareb en bij het farmaceutische bedrijf dat het geneesmiddel maakt. In Nederland zijn artsen en apothekers verplicht een ernstige bijwerking, of een bijwerking die niet in de bijsluiter staat, te melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Alle informatie komt uiteindelijk terecht bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de overheidsinstantie die geneesmiddelen tot de markt toelaat.

Aanpassing bijsluiters
Indien nodig past het CBG op basis van de meldingen bijsluiterteksten aan of verstrekt het aan artsen en apothekers aanvullende informatie. Vanwege mogelijke veranderingen in de tekst, is het advies aan patiënten om de bijsluiter altijd goed te lezen, ook als het geneesmiddel al langer wordt gebruikt

Bron: http://www.mednet.nl