Bezig met laden

 

 

KNMP en ZN: Zorg in de apotheek meer zichtbaar

Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland vinden het van belang om te melden dat dergelijke kosten niet ‘nieuw’ of ‘extra’ zijn. De bedragen werden altijd al in rekening gebracht en zijn gebaseerd op contractuele afspraken tussen zorgverzekeraars en apothekers.

Naast de algemene kosten voor eerste medicijnverstrekking (die ook gelden als een patiënt voor het eerst in 12 maanden weer nieuwe medicijnen ophaalt) vermeldt de afrekening sinds dit jaar ook de post ‘eerste uitgiftegesprek’. De kosten voor voorlichting aan de patiënt worden nu dus apart weergegeven. Zo wordt voldaan aan de wens van de minister van VWS om de burger meer inzicht in de kosten van de gezondheidszorg te geven.

Nauwkeurige controle
Voordat een patiënt een medicijn meekrijgt, voert de apotheek een aantal controles uit. Zo gaat de apotheek onder andere na of een patiënt andere medicijnen gebruikt, of een patiënt allergisch is, maar ook of het medicijn kan worden gebruikt in combinatie met andere medicijnen, of dat de dosering juist is en of er bijwerkingen te verwachten zijn. Deze zorg zien patiënten samen met de kosten voor de medicatie terug op de nota.

Apothekers of apothekersassistenten voeren bij de eerste uitgifte een baliegesprek met de patiënt om het gebruik en de werking van het medicijn nader toe te lichten. De patiënt kan hierbij ook vragen stellen. De kosten voor deze zorg zijn nu apart op de nota zichtbaar als ‘eerste uitgiftegesprek’. De procedure voor de eerste uitgifte is niet nieuw, deze wordt al sinds 2009 zo gehanteerd. Nieuw is de splitsing van de prestatie op de nota, zodat patiënten meer zicht krijgen op de zorg waarvoor ze betalen.

Cruciaal belang
KNMP en ZN benadrukken dat de intensieve controle achter de schermen en het baliegesprek bij de start van de medicatie cruciale voorwaarden zijn voor verantwoord medicijngebruik. Zo wordt gewerkt aan veiligheid voor de patiënt. De apothekers blijven daarom, net als in voorgaande jaren, investeren in het eerste uitgiftegesprek met de patiënt.
KNMP en Zorgverzekeraars Nederland blijven van mening dat de patiënt gebaat is bij heldere, eenduidige informatie, zowel in de apotheek als op de afrekening van zorgverzekeraars.