Bezig met laden

 

 

Nieuw: kwaliteitsregister farmaceutisch consulenten

Opname in het kwaliteitsregister geeft aan dat een farmaceutisch consulent over de juiste diploma's beschikt en kwalitatief goede zorg biedt volgens de huidig geldende normen. Het kwaliteitsregister is te vinden op de website van de organisatie voor Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (www.kabiz.nl).

Transparante kwaliteit en deskundigheid
Zorgverzekeraars, overheid, werkgevers maar zeker ook patiënten en cliënten geven steeds meer de voorkeur aan kwaliteitsgeregistreerde professionals. Daarom is het ook voor een farmaceutisch consulent belangrijk zich te kunnen onderscheiden van de niet geregistreerde beroepsbeoefenaren. Het kwaliteitsregister maakt de kwaliteit van zorg van farmaceutisch consulenten inzichtelijk. De NVFZ en Optima Farma roepen apothekers op om de farmaceutisch consulenten werkzaam in hun apotheek te stimuleren zich in te schrijven in het kwaliteitsregister en het bijbehorende herregistratietraject te volgen.

Welke kwaliteit wordt geregistreerd?
Opname in het kwaliteitsregister geeft aan dat de farmaceutisch consulenten gediplomeerd is en een bij- en nascholingstraject volgt. Voor patiënten, cliënten, zorgverzekeraars, werkgevers is algemene informatie over de farmaceutisch consulent in het kwaliteitsregister te vinden (www.kabiz.nl).

Daarnaast biedt het kwaliteitsregister aan farmaceutisch consulenten de mogelijkheid om een persoonlijke digitale portfolio bij te houden met daarin informatie over werkervaring, gevolgde bij- en nascholingen en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Voorbeelden van deskundigheidsbevorderende activiteiten zijn o.a. medicatieveiligheid en farmaceutisch patiëntenzorg, het begeleiden van stagiaires, onderzoek, intercollegiaal overleg en het geven van scholing.

Takenpakket farmaceutisch consulent
De farmaceutisch consulent is een HBO opgeleide zorgprofessional en deskundig op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg en medicatieveiligheid en ontwikkelt, implementeert en evalueert beleid, projecten en doet onderzoek. Tevens ondersteunt en adviseert de farmaceutisch consulent de apotheker, werkt samen met andere zorgprofessionals en begeleidt zij patiënten bij hun medicatiegebruik. De farmaceutisch consulent werkt zelfstandig maar onder eindverantwoordelijkheid van de apotheker. Taken van een farmaceutisch consulent zijn dan ook vooral gericht op medicatieveiligheid en Farmaceutische patiëntenzorg en voorlichting.

Toekomst farmaceutische zorg
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verwacht van de apotheker en zijn/haar apotheekmedewerkers een forse inzet om tot een veiliger geneesmiddelgebruik te komen. De farmaceutisch consulent kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren door patiënten te monitoren en te begeleiden bij hun medicatiegebruik.

Bron: Optima Farma en de Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen