Bezig met laden

 

 

Ook ouders getraumatiseerd door brandwondenongeval kind

29% van de patiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra is jonger dan vier jaar.(*) Dat zeer hoge aantal is te wijten aan de dunnere huid die kleine kinderen vergeleken met volwassenen hebben. Een ongeluk met een kopje hete thee of koffie kan daarom bij een kind over een groot gedeelte van het lichaam zeer ernstige brandwonden opleveren. En zo’n heftig ongeluk is het begin van een emotioneel zware tijd voor zowel het kind als de ouders. Anne Bakker deed onderzoek naar de impact van een brandwondenongeval bij een klein kind op de ouders. En wat blijkt? Veel ouders hebben, zelfs jaren na het ongeval, last van posttraumatische stressreacties.

Meer moeders dan vaders getraumatiseerd
Anne Bakker interviewde als eerste onderzoeker, samen met een grote onderzoeksgroep, moeders én vaders van kinderen met brandwonden die werden behandeld in één van de drie Nederlandse en vier Belgische brandwondencentra. Ze concludeert dat wanneer een kind brandwonden oploopt, de impact op de ouders erg groot is, zowel voor moeders als voor vaders. Kort na het ongeval vertoont een aanzienlijk gedeelte van de ouders posttraumatische stressreacties. Dit zijn overigens wel meer moeders dan vaders. Anderhalf jaar na het ongeval vertoonde in één op de vijf gezinnen minimaal één ouder nog steeds deze symptomen. Daarbij bleek de mate van littekens bij het kind van invloed te zijn op de relatie tussen schuldgevoelens en stressklachten. Het grote gedeelte ouders dat na zoveel tijd nog kampt met stressreacties, benadrukt het belang van goede ondersteuning en nazorg voor het hele gezin.

Schuldgevoelens belangrijke rol bij ontwikkelen PTSS
Als een klein kind brandwonden oploopt, kunnen bij de ouders schuldgevoelens opspelen. ‘Had ik maar beter opgelet.’ Of: ‘Was ik maar niet gaan werken, dan was dat ongeluk op het kinderdagverblijf nooit gebeurd.’ Anne Bakker adviseert hulpverleners oog te hebben voor deze schuldgevoelens, maar ook voor emoties als angst dat het kind het niet zal overleven en boosheid over het ongeval. Ze spelen namelijk een belangrijke rol in het ontwikkelen van PTSS (Posttraumatische Stress Stoornis).

Hoe ondersteun je een gezin?
Belangrijke aspecten van zorg voor gezinnen na een brandwondenongeval zijn onder andere het reduceren van stressklachten van de ouder, het informeren van ouders over mogelijke reacties na ingrijpende gebeurtenissen bij zichzelf en het kind, het ondersteunen van het bestaande probleem-oplossende vermogen van gezinnen en het bevorderen van de kracht van het gezin om deze ingrijpende gebeurtenis samen te kunnen dragen.

Oog voor het hele gezin
Samenvattend laat Anne Bakkers proefschrift zien dat een brandwondenongeval een ingrijpende gebeurtenis is voor een kind en het gezin. Voor het onderzoeken van gevolgen van een brandwondenongeval en voor het ontwikkelen van interventies, is het belangrijk om oog te hebben voor het hele gezin en de bredere leefomgeving van het kind.

Over Anne Bakker
Anne Bakker (10 mei 1981, Muiderberg) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2005 haar bul. Na haar studie werkte Anne als onderzoeksassistent op de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) op een onderzoeksproject over ‘patient reported outcomes’ in de kinderoncologische praktijk. In 2007 begon Anne aan haar promotieproject bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland / Universiteit Utrecht. Anne presenteerde met succes de resultaten van het onderzoek naar de psychische gevolgen van brandwondenongevallen bij kinderen en ouders op diverse nationale en internationale congressen en bijeenkomsten.

* Bron: Nederlandse Brandwonden Registratie R3