Bezig met laden

 

 

Verkeersveiligheid is topsport

VVN roept gemeentes op om naast het aanbrengen van infrastructurele verbeteringen vooral te investeren in gedragsbeinvloedende projecten. Juist binnen de bebouwde kom vallen nog teveel verkeersslachtoffers. Door op gemeenteniveau nog meer in te zetten op bijvoorbeeld het VVN praktisch Verkeersexamen, de Bob-campagne of rijvaardigheidstrainingen voor ouderen, kunnen zoveel mogelijk verkeersdeelnemers bewust gemaakt worden van veilig verkeersgedrag.

Daarnaast blijft VVN aan bewoners vragen om verkeersonveilige situaties te melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN. Hiermee kunnen zij, ondersteund door VVN, een vuist maken richting gemeentes. Verkeersonveilige situaties worden hiermee in kaart gebracht. VVN helpt de bewoners om samen met de gemeente en andere betrokkenen die situaties te verbeteren. In 2013 zijn al ruim 4500 verkeersonveilige problemen aangepakt. Dit toont aan dat het zinvol is dat bewoners de problemen blijven doorgeven.

Linda van der Eijck: "Het aantal verkeersdoden is nog altijd erg hoog. Daar nemen we geen genoegen mee. Ook moeten we nog bezien of het aantal gewonden ook is gedaald. Nederland is weliswaar een van de meest verkeersveilige landen in Europa, maar dat betekent juist dat we de aandacht moeten blijven vasthouden."