Dag van de Digitale Zorg 2021
Maatschappelijke gezondheid
Maatschappelijke gezondheid
06/10/2023
3 min
0

Dag van de Digitale Zorg 2021: Waar is het elektronisch patiëntendossier (EPD) gebleven?

06/10/2023
3 min
0

De Dag van de Digitale Zorg is voor iedereen die zich privé en/of beroepsmatig bezighoudt met gezondheid, ziekte en herstel. Digitale elementen kunnen in de (nabije) toekomst een enorme kans zijn, om mensen beter te helpen. Op de Dag van de Digitale Zorg presenteren top-sprekers hun visie op de toekomst van digitale zorg. Het thema van deze eerste editie Dag van de Digitale Zorg  zal gaan over het recht van Nederlanders op hun eigen medische dossier (persoonlijke gezondheidsomgeving). 

Dag van de Digitale Zorg

Op dinsdag 1 juni 2021 van 16:00 tot 17:00 uur start het webinar van de Dag van de Digitale Zorg. Op deze dag - geïnitieerd door Gezondheid.nl en GezondheidHuis – worden ervaringen en scherpe visies gedeeld over hoe digitale zorg beter ingezet kan worden in de Nederlandse zorg.

Thema en doel van de Dag van de Digitale Zorg

Het thema van deze eerste editie Dag van de Digitale Zorg  zal gaan over het recht van Nederlanders op hun eigen medische dossier (persoonlijke gezondheidsomgeving). Hoe is dit precies geregeld? Komt dit op de juiste manier van de grond? En waar is het elektronisch patiëntendossier gebleven? We behandelen deze vragen omdat de antwoorden essentieel kunnen zijn voor ieders gezondheid. Digitale zorg hoort jou namelijk te ondersteunen bij je gezondheid! We geloven in vernieuwing in de zorg, met extra aandacht voor het recht op inzet van digitale zorg. Nieuwe ontwikkelingen en technische uitvindingen die ervoor zorgen dat mensen beter worden behandeld, beter en sneller contact krijgen met hun zorgverleners, sneller herstellen en minder in de reguliere zorg terecht komen.

De sprekers tijdens het webinar

Op de Dag van de Digitale Zorg zijn de volgende mensen tijdens het webinar (1 juni 16:00 - 17:00) aanwezig om over de persoonlijke gezondheidsomgeving en het elektronische patiëntendossier te praten:

Je kunt je hier aanmelden voor het webinar van de Dag van de Digitale Zorg.

Wat is het elektronische patiëntendossier (EPD)?

Het elektronische patiëntendossier (EPD) is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, apotheken en psychiaters medische gegevens van hun patiënten opslaan en verwerken. Op deze manier kunnen zorgverleners makkelijker informatie met elkaar uitwisselen. Vooral bij spoedeisende situaties kan dit levens redden omdat een zorgverlener via het elektronische patiëntendossier sneller medische gegevens van zijn/haar patiënt kan ophalen waardoor deze sneller behandeld kan worden. De behandelaar weet dan bijvoorbeeld welke medicatie iemand neemt en wat de geschiedenis is van de patiënt. Iedere zorgverlener houdt zijn eigen dossier bij waardoor je aan iedere zorgverlener apart toestemming moet verlenen tot inzage. Je hebt zelf ook recht om je elektronische patiëntendossier in te zien. Hiervoor moet je bij je zorgverlener mondeling of schriftelijk toestemming vragen. De zorgverlener mag dit niet weigeren, je hebt dus recht op je elektronische patiëntendossier.

Het landelijke EPD is nooit doorgebroken vanwege zorgen over de privacy van patiënten. Volgens het NOS noemen beveiligingsexperts noemen het systeem "inherent onveilig" omdat via één knooppunt de medische dossiers van alle bij het systeem aangesloten Nederlanders op te vragen zijn. Alleen regionaal mogen er gegevens worden uitgewisseld tussen zorgverleners.

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en waarmee je actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Je kunt op deze manier je medische gegevens zelf beheren, verzamelen, inzien en delen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de medicatie die je gebruikt, onderzoeken die je hebt gedaan of operaties die je hebt ondergaan. De gegevens in je PGO zijn afkomstig van je zorgverleners maar je kunt ze ook zelf toevoegen.

Wat is het verschil tussen je PGO en EPD?

Het elektronische patiëntendossier (EPD) is vooral bedoeld om gegevens tussen zorgverleners makkelijker uit te wisselen. De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is vooral bedoeld voor patiënten zelf. Verder wordt het EPD ontwikkeld door de overheid terwijl de PGO ontwikkeld wordt door de markt en aangeboden door verschillende leveranciers. Zij moeten uiteraard wel aan de privacy voorwaarden voldoen.

Aanmelden voor de Dag van de Digitale Zorg

Enthousiast over de Dag van de Digitale Zorg? Je kunt je via dit inschrijfformulier direct aanmelden voor het webinar. Per mail wordt de link naar het Webinar gedeeld.

Reacties