Lichaam en anatomie

Pacemaker

Wat is een pacemaker?

Een pacemaker is een apparaat om het menselijk hart te ondersteunen. Aanvankelijk werden pacemakers gebruikt om een te traag hartritme corrigeren. Tegenwoordig worden ze ook gebruikt bij een te snel hartritme  en bij patiënten met een risico op een hartstilstand of met hartfalen. Het apparaat ter voorkoming van een hartstilstand wordt met implanteerbarecardioveter-defibrillator (ICD) aangeduid, en bij hartfalen wordt het apparaat een biventriculaire pacemaker genoemd. In het geval dat het hart stil komt te staan of onregelmatig klopt, zal de pacemaker een elektrische prikkel geven, waarmee de normale hartslag weer hersteld wordt.

technologische ontwikkeling van de pacemaker

De pacemaker bestaat al vanaf 1932. Dit was een uitwendige pacemaker, die nog op een rijdend karretje stond. In 1958 kregen mensen voor het eerst een inwendige pacemaker.

De technologische ontwikkeling van pacemakers gaat hard. Ze worden steeds kleiner en hebben steeds meer instellingen. Bent u erg actief, dan krijgt u een andere pacemaker dan een minder beweeglijk persoon.

Elk jaar krijgen ruim 5000 Nederlanders voor het eerst een pacemaker. U bent dus niet de enige. Maar het blijft natuurlijk eng, zo’n apparaatje in uw lichaam. Daar verandert de technologie niets aan.


werking van de pacemaker

De cardioloog plaatst een pacemaker bij mensen met bepaalde hartritmestoornissen.

De pacemaker bevat een chip en een batterij, die 6 tot 8 jaar meegaat. Uit het apparaat komen 2 of 3 elektrodedraden, die naar het hart lopen.

Er is een sensor ingebouwd die het hartritme bewaakt (de detectiefunctie). Als het ritme te laag is, dan geeft de pacemaker stroomstootjes af om het goede ritme te herstellen (de stimuleringsfunctie).

Bijna alle pacemakers houden rekening met de mate waarin u zich inspant. Spant u zich erg in, dan moet het hart sneller pompen en geeft de pacemaker ook snellere stroomstootjes (de rateresponsefunctie).

De chip bepaalt de werking van de pacemaker en slaat ook in het geheugen op wat er is gebeurd met uw hartritme. De pacemakertechnicus leest de chip af met een apparaat dat hij tegen uw borst houdt. Op die manier kan de pacemakertechnicus de pacemaker ook afstellen.

Reactie plaatsen