Kinderen op school in beweging
Maatschappelijke gezondheid
Maatschappelijke gezondheid
06/10/2023
2 min
0

Pim Scherpenzeel: bewegingsarmoede bij kinderen in Nederland neemt toe

06/10/2023
2 min
0

Ouders maken zich steeds meer zorgen over de hoeveelheid beweging die hun kinderen krijgen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt niet alleen bij de ouders maar ook de omgeving en de scholen van kinderen zouden bewegen meer moeten stimuleren. Wie neemt het voortouw?

Bewegingsarmoede bij kinderen

Gezondheid.nl spreekt met Pim Scherpenzeel over de zogenaamde ‘bewegingsarmoede’ van kinderen in Nederland. Pim Scherpenzeel is van oorsprong gymleraar (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) en volleybaltrainer. Tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met het bieden van beweegaanleidingen voor kinderen en volwassenen. Hij noemt het tekort aan beweging bij kinderen ‘bewegingsarmoede’ en zet zich al jaren in om dit probleem tegen te gaan.

“Als kinderen niet op jonge leeftijd leren te bewegen en bewegen leren leuk te vinden, dan is de kans veel groter dat ze in de toekomst ook weinig zullen bewegen als ze de school verlaten hebben.”

Kinderen bewegen te weinig

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Hierdoor gaan de motorische vaardigheden flink achteruit en is er een toename van kinderen met overgewicht. Oorzaken zijn de digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken. De Rijksoverheid geeft aan meer te willen doen om kinderen in beweging te krijgen. Zo willen ze meer buitenspeelplekken en sport in wijken aanbieden.

School in Alblasserdam neemt het voortouw

In Alblasserdam heeft Pim een schoolgebouw helpen te realiseren waarbij de gangen breder gemaakt zijn dan gebruikelijk waardoor het daar mogelijk is om te rennen in de gangen. Ook leraren zien het belang van meer bewegen voor kinderen. Het rennen zit dan ook helemaal in het beleid van deze school ingebouwd.

Pim: “Rennen in de school was tien jaar geleden bijna hetzelfde als vloeken in de kerk. In de school wordt niet gerend. Daar moet je stil en voorzichtig zijn.”

“Maar waarom zou je eigenlijk niet mogen rennen in de school? Als de gang breed genoeg is en er ruimte voor is? Dan zou je toch best mogen rennen? Gelukkig zien we dat steeds meer mensen in het onderwijs dit ondersteunen. Leerkrachten zien dat het juist goed is om kinderen ook tijdens de les te kunnen laten bewegen. Zo kunnen ze hun energie kwijt. Denk aan klim en klautertoestellen. Er is echt heel veel mogelijk.”

In Denemarken zijn ze een stapje verder 

Kinderen laten rennen en bewegen doen ze in een aantal scholen in Denemarken al. Een aantal jaren geleden is daar een grote onderwijshervorming doorgevoerd, waarbij onder andere is voorgeschreven dat leerlingen minimaal 45 minuten per dag moeten bewegen – naast de reguliere gymlessen. Inmiddels zijn buitenspelen en bewegen in Denemarken veel meer geïntegreerd in het onderwijs. In 2023 wordt het verplicht in Nederland dat alle basisscholen wekelijks 2 uur gymles geven aan kinderen.

Stimuleer kinderen om meer te bewegen

“Het zou heel mooi zijn als er in nieuwbouwprojecten van basisscholen rekening wordt gehouden met het ontwerp zodat er ruimte wordt gecreëerd om bewegen te integreren in een gebouw. De aankomende jaren zijn er heel wat gebouwen aan vervanging toe en daar kun je heel veel kunnen betekenen voor de moderne beweegcultuur,” aldus Pim Scherpenzeel.

Reacties