Uitleg over deze template

Het hebben van een privacy policy is verplicht voor de AVG, je dient hierin aan te geven welke persoonsgegevens jij verzamelt, waar je deze voor gebruikt en hoe je deze opslaat / beveiligd.


De tekst in deze template is een voorbeeld van een privacy policy. Je kunt deze gebruiken maar je bent zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid en relevantie voor jouw website / bedrijf. Alle informatie die je sowieso zelf moet invullen hebben wij gemarkeerd. Deze markering kun je na aanpassing van de tekst uiteraard verwijderen.

Privacyverklaring Gezondheid NL

Privacy en cookies

Gezondheid.nl hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy. Je (persoons)gegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Door dit privacybeleid laten wij je weten welke gegevens we verzamelen als je deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee je gebruikservaring verbeter.

Verwerken van persoonsgegevens

Gezondheid.nl kan je persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gezondheid.nl of die van een derde partij. Wij zullen de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Indien je een verzoek om informatie of een offerte doet via het contactformulier, dan vragen wij je naar je naam, e-mailadres en eventueel enkele aanvullende gegevens. Je gegevens gebruiken we uitsluitend voor de verwerking van je verzoek. Wanneer je een verzoek, e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij de berichten bewaren. Je hebt te allen tijde het recht om de gegevens die we van je hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan je doen door een gespecificeerd verzoek naar verbinding@gezondheid.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gezondheid.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen de bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij je IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je deze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Gezondheid.nl De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Gezondheid.nl maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan deze cookies uitzetten via je browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van je browser. Je kan per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website. Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De privacy van de bezoekers aan deze website wordt door ons gerespecteerd. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van je gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens

Gezondheid.nl verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens om de Gezondheid.nl website te beheren en om de door jou gevraagde services en diensten te leveren. Gezondheid.nl gebruikt je persoonsgegevens ook om je op de hoogte te houden van services die beschikbaar zijn vanaf Gezondheid.nl. Verder bieden wij een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je altijd kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Doorgifte aan derden

Gezondheid.nl verkoopt, verhuurt of leaset geen klantenlijsten aan derden. Gezondheid.nl zal je persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces; om de rechten of eigendom van Gezondheid.nl te beschermen en verdedigen; en te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Gezondheid.nl of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Gezondheid.nl zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

Gezondheid.nl zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Gezondheid.nl bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Gezondheid.nl zal zo nu en dan haar privacybeleid updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Gezondheid.nl raadt je aan om periodiek het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Gezondheid.nl jouw persoonsgegevens beschermt.

Contact informatie

Gezondheid.nl ontvangt graag je commentaar betreffende het privacybeleid. Als je van mening bent dat Gezondheid.nl niet heeft gehandeld op grond van dit beleid, dan kan je contact opnemen met Gezondheid.nl via redactie@Gezondheid.nl of telefonisch via 084 760 22 32.