Aangezichtspijn

Wat is aangezichtspijn?

Aangezichtspijn is, zoals het woord al zegt, pijn in het gezicht. Aangezichtspijn is een chronische pijnaandoening waarbij, vaak door beschadiging van een gezichtszenuw, hevige pijnscheuten worden gevoeld in de wang, kaak of andere delen van het gezicht.

Soorten aangezichtspijn

De aandoening aangezichtspijn kan uiteenlopende pijnklachten geven en veel verschillende oorzaken hebben, die in bepaalde gevallen heel verschillende behandelingen nodig hebben.

Een belangrijk onderscheid hierbij is dat tussen ‘typische aangezichtspijn’ en ‘atypische aangezichtspijn’.

Men spreekt van ‘typische aangezichtspijn’ als de pijn veroorzaakt wordt door vasculaire compressie, waarbij een bloedvat tegen de aangezichtszenuw (trigeminus zenuw) klopt en daar irritatie veroorzaakt.

‘Atypische aangezichtspijn’ is een verzamelbegrip dat wordt gebruikt bij alle andere oorzaken die aangezichtspijn kan hebben. Dus als de aangezichtspijn niet ‘typisch’ is, is die automatisch ‘atypisch’.

Diagnose van aangezichtspijn

Om tot een goede diagnose te kunnen komen moet ook gekeken worden naar de voorgeschiedenis van de patiënt. Bij het stellen van de diagnose kan een hoofdpijndagboek behulpzaam zijn, waarin de patiënt enige tijd van te voren heeft bijgehouden, wanneer de aanvallen optreden, hoe vaak, hoe lang en wat de aanvallen heeft uitgelokt.

Omdat de behandeling van beide vormen van aangezichtspijn nogal verschillend is, is het uitermate belangrijk de typische aangezichtspijn te onderscheiden van de atypische aangezichtspijn.

Hier vindt u een aantal boeken over aangezichtspijn:


Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn

Reactie plaatsen