Aangezichtsverlamming

Wat is aangezichtsverlamming?

De aangezichtsverlamming van Bell, ook wel Bellse parese genoemd, is een plotseling optredende perifere verlamming van de zevende hersenzenuw, de nervus facialis, de belangrijkste motorische aangezichtszenuw.

Dit is niet zeldzaam en kan op elke leeftijd optreden. De patiënt merkt bijvoorbeeld bij het opstaan dat zijn gezicht scheef is; een mondhoek hangt naar beneden, en het oog aan die kant kan niet goed worden gesloten. (Als alleen de mond aangedaan is wijst dit op een centrale parese, meestal door een CVA, een heel ander ziektebeeld) Soms bestaat er ook wat oorpijn aan de aangedane zijde. Breed grijnzen lukt niet symmetrisch, evenmin als fluiten. Bij de ogen dichtknijpen lukt dit aan de aangedane zijde niet, en de oogbol rolt zichtbaar naar boven. Ook fronsen leidt tot een asymmetrisch beeld.

Oorzaak aangezichtsverlamming

Over de oorzaak bestaan vele theorieën. Sommigen wijten het aan een infectie met een herpesvirus. Een ontsteking door Borrelia burgdorferi, de verwekker van de Lyme-ziekte, komt wel eens voor. Hierop moet worden getest omdat deze oorzaak goed behandelbaar is.

behandeling aangezichtsverlamming

De ‘echte’ Bellse parese, dat wil zeggen die een zonder duidelijke oorzaak, wordt veelal behandeld met corticosteroiden in vrij hoge dosering, wat de kans op volledige genezing iets vergroot en met antivirale middelen tegen herpesvirussen, waarvan nooit is aangetoond dat het enig verschil maakt. Vroeger werd er ook wel een decompressie-operatie uitgevoerd van de zenuw waar deze door het benige kanaal in de schedel loopt, eveneens zonder bewezen effect.

In alle gevallen moet er gezorgd worden dat het oog dat niet goed kan worden gesloten niet uitdroogt, door zalf en zo nodig ook door afdekkende verbanden. Het normale beloop is vrij gunstig: in 75 – 80% van de gevallen is een volledig herstel in enkele weken tot maanden. Bij de overige 15 – 25% treedt meestal wel een aanzienlijke verbetering op maar geen volledig herstel. Pas na 9 maanden kan in het algemeen de eindtoestand en de mate van genezing worden beoordeeld.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:


Aangezichtsverlamming voorbij

Door: Roelof van Gelder

Reactie plaatsen