Acute myeloïde leukemie

Wat is Acute myeloïde leukemie of AML?

Acute myeloïde leukemie (AML),  is een kanker van de myeloïde-lijn van bloedcellen, kanker van het bloed en beenmerg, die wordt gekenmerkt door een abnormaal snelle groei van onrijpe witte bloedcellen die zich ophopen in het beenmerg en die de productie verstoren van normale bloedcellen.

Onrijpe leukemiecellen kunnen zich ook naar de bloedbaan verplaatsen.

De tekorten aan rode bloedcellen en bloedplaatjes veroorzaken bloedarmoede en een verhoogde kans op bloedingen, terwijl het tekort aan normale leukocyten tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties aanleiding geeft.

aantal gevallen acute myeloïde leukemie (AML)

AML is de meest voorkomende acute leukemie bij volwassenen en het aantal gevallen neemt toe met de leeftijd.  Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 600 mensen AML. De ziekte kan zich op elke leeftijd openbaren, maar komt vaker voor bij volwassenen in de leeftijd vanaf 60 jaar en vaker bij mannen dan bij vrouwen. Naar verwachting zal het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt toenemen naarmate de bevolking vergrijst.

Symptomen acute myeloïde leukemie (AML)

De symptomen van AML worden veroorzaakt door vervanging van het normale beenmerg met leukemische cellen, die een daling veroorzaken van de rode bloedcellen, de bloedplaatjes en de normale witte bloedcellen. Deze symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, blauwe plekken, bloeden, en een verhoogd risico op infectie. Een aantal risicofactoren en chromosomale afwijkingen zijn geïdentificeerd, maar de specifieke oorzaak is niet duidelijk. Als een acute leukemie, (AML) wordt geconstateerd, vordert de ziekte snel en is meestal dodelijk binnen enkele weken of maanden indien onbehandeld.

Behandeling acute myeloïde leukemie (AML)

AML heeft verschillende subtypen, de behandeling en de prognose varieert tussen de subtypes. Vijf-jaars overleving varieert van 15 tot 70%, afhankelijk van het subtype. AML wordt in eerste instantie behandeld met chemotherapie gericht op het induceren van een remissie. Dit laatste betekent dat er geen bewijs van de aanwezigheid van leukemie cellen in het bloed en beenmerg meer mag voorkomen en dat de normale bloedcel productie en de normale aantallen bloedcellen worden hersteld.

Na het bereiken van deze complete remissie wordt – afhankelijk van het type leukemie – aanvullende therapie gegeven in de vorm van een derde kuur, autologe of allogene stamceltransplantatie, teneinde de kans op een recidief zo laag mogelijk te laten zijn.

gene stamceltransplantatie, teneinde de kans op een recidief zo laag mogelijk te laten zijn. wordt – afhankelijk van het type leukemie – aanvullende therapie gegeven in de vorm van een derde kuur, autologe of allogene stamceltransplantatie, teneinde de kans op een recidief zo laag mogelijk te laten zijn.

Recent onderzoek naar de genetica van AML heeft geresulteerd in de beschikbaarheid van tests die kunnen voorspellen welke medicatie het beste kan werken voor een bepaalde patiënt, maar ook hoe lang de patiënt  het waarschijnlijk zal overleven.

Reactie plaatsen