Allergische shock

Wat is een allergische shock?

Bij een allergische shock komen vrij plotseling grote hoeveelheden histamine e.a. weefselstoffen vrij met als gevolg een plotselinge, ernstige bloeddrukdaling die levensbedreigend kan zijn. Een allergische shock treedt gewoonlijk pas op bij herhaald contact met een al of niet bekende stof waarvoor men overgevoelig is (bijv. penicilline, insectenbeet).

Mogelijke verschijnselen bij een allergische shock

Roodheid, snelle pols, flauwvallen, bewusteloosheid en slecht functioneren van de hersenen, hart en nieren en daarna ook de overige organen.

Reactie plaatsen