Alzheimer

Wat is de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer is geen ouderdomsverschijnsel, maar een hersenziekte met psychiatrische symptomen, die het gevolg zijn van fysiek verval van de hersenen.

De ziekte komt in verschillende vormen voor en bestaat feitelijk uit een complex van verschillende aandoeningen.

Het is een ziekte met verstrekkende gevolgen voor de patiënt en diens directe omgeving.

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven.

De voortgang van de ziekte van Alzheimer is onomkeerbaar. Er wordt op uitgebreide schaal wetenschappelijk onderzoek verricht. Desondanks zijn de oorzaken ervan nog onbekend. Ook zijn er nog geen behandelmethoden voorhanden.

Symptomen van Alzheimer

  • vergeetachtigheid
  • veranderingen in de persoonlijkheid
  • desoriëntatie
  • verlies van spraak.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:


De magische wereld van ALzheimer

Door: H. Buijssen

Reactie plaatsen