Amandelontsteking

Hoe ontstaat een amandelontsteking?

Amandelen helpen infecties in het lichaam te voorkomen. Zij vangen bacteriën en virussen op en maken ze onschadelijk. Als er erg veel ziekteverwekkers in het lichaam zijn, kunnen de amandelen het werk soms niet meer aan en raken zelf geïnfecteerd, een amandelontsteking.

Verschijnselen van amandelontsteking

Een acute ontsteking van de keelamandelen geeft klachten als keelpijn, slikklachten, hoofdpijn, (onregelmatig) snurken en temperatuurverhoging. De klachten ontstaan in de loop van één tot anderhalve dag.

Bij zowel kinderen als volwassenen kan de acute ontsteking steeds terugkomen, soms meerdere keren per jaar.

Bij baby’s en heel jonge kinderen is het vaak moeilijk om te achterhalen wat er aan de hand is als ze ziek zijn. Niet willen eten of drinken kan duiden op keelpijn bij het slikken.

De keelamandelen kunnen ook voortdurend (min of meer) ontstoken zijn. Dit noemt men een chronische ontsteking. Dat geeft klachten als vermoeidheid en hangerigheid, een slechte eetlust en een slechte adem. In de hals zijn dan vaak verdikte lymfeklieren te voelen.

Een vergrote neusamandel veroorzaakt een voortdurende verkoudheid met een vieze neus. Andere klachten kunnen zijn: slecht slapen, snurken, ‘door de neus’ praten, veel door de mond ademen en herhaalde middenoorontstekingen.

Een heel enkele keer leidt een ontsteking van de keelamandelen tot een abces (peritonsillair abces). Klachten zijn dan moeite met slikken, veel slijmvorming, de mond gaat moeilijk open en de lymfeklieren in de hals zwellen op. Hierbij ontstaat vaak hoge koorts.

De keel- en neusamandelen kunnen tegelijk ontstoken zijn.

Reactie plaatsen