Asbestkanker

Wat is asbestkanker?

Asbestkanker is een kwaardaarige soort kanker dat het longvlies aantast. Asbestkanker groeit rondom de long en in de wand van de borstkas. Asbestkanker ontstaat bij mensen die vroeger veel contact hebben gehad met asbest. In de jaren ‘60 en ‘70 is veel met asbest gewerkt vooral in de scheepsbouwindustrie.

Behandeling van asbestkanker

Asbestkanker is niet te genezen, zelfs agressieve chemokuren doen de tumor nooit verdwijnen. Chirurgisch verwijderen van de tumor is mogelijk en leidt tot een afname van de klachten, maar leidt slechts zeer zelden tot een permanente genezing.

De tumor is zeer moeizaam volledig te verwijderen omdat het vaak vergroeid is met de borstwand en het hart. Een nabehandeling kan dan gegeven worden om de resterende tumorcellen onschadelijk te maken.

De nabehandeling kan bestaan uit bestraling, chemotherapie, fotodynamische therapie of combinaties hiervan.

Reactie plaatsen