Astma

Wat is astma?

Astma is een chronische onsteking van de luchtwegen. Astma zorgt ervoor dat je soms moeilijk adem kan halen, omdat de luchtwegen snel geprikkeld raken door allerlei stoffen.

Klachten van astma

De volgende klachten kunnen optreden bij astma:

  • piepend, zagend of brommend ademhalen
  • hoesten, waarbij soms slijm wordt opgehoest
  • "volzitten"
  • kortademigheid, in aanvallen of perioden, of bij inspanning
  • Veel mensen met astma zijn allergisch. De aanleg voor astma en allergieën is erfelijk.

De behandeling van astma

Als uw arts vaststelt dat u astma hebt, is het belangrijk uw astma zo goed mogelijk te behandelen. Het doel is uw astmaklachten zoveel mogelijk onder controle te krijgen.

Astma is namelijk niet te genezen. De behandeling van astma houdt in dat u prikkels vermijdt, niet rookt, voldoende beweegt en medicijnen gebruikt, indien nodig.

Mensen met astma gebruiken voornamelijk medicijnen die ze moeten inhaleren, dus inademen.

Reactie plaatsen