Autisme

Wat is Autisme?

Autisme is de naam van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, afgeleid van het Griekse woord ‘autos’ dat ‘zelf’ betekent.

Autisme kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. Autistische stoornissen vallen onder de psychiatrische stoornissen en worden geclassificeerd volgens de criteria van de DSM-IV-TR, een systeem dat wereldwijd gebruikt wordt. Binnen deze criteria worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden:

  • (Klassiek) Autisme
  • De stoornis van Asperger
  • PDD-nos
  • RETT syndroom
  • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

De oorzaak van autisme

Wetenschappelijk is er nog niks bewezen, maar men acht de kans groot dat Autisme een erfelijke aandoening is.

Autisme onstaat al voor de geboorte. Echter is de aandoening in de eerste jaren van de baby nog niet zichtbaar.

Behandeling van autisme

Autisme is niet te genezen, daarom zijn behandelingen vooral bedoeld als ondersteuning voor mensen met Autisme.

Psychologische en gedragstherapeutische behandelingen richten zich op het bevorderen van de communicatieve en sociale vaardigheden.

Meditatie en alternatieve behandelingen worden ook vaak gebruikt als ondersteuning bij Autisme.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:

SOS, hulp voor ouders

Door: L. Clark

Reactie plaatsen