Beenmergkanker

Beenmergkanker uit zich in twee vormen: De ziekte van Kahler (multipel myeloom) en de ziekte van Waldenström (macroglobulinemie).

Multipel myeloom en beenmergkanker

Multipel myeloom is een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Deze plasmacellen produceren normaal gesproken antistoffen (immunoglobulinen) tegen infecties. Bij multipel myeloom produceren de kwaadaardige plasmacellen een abnormale antistof: het zogenoemde m-proteïne.

Oorzaken van beenmergkanker

Over de oorzaken van multipel myeloom is nog weinig bekend. Mogelijk spelen chronische ontstekingen een rol. Door de voortdurende prikkeling van het afweersysteem als gevolg van deze ontstekingen, kunnen plasmacellen ontsporen.

Met speciale onderzoekmethoden treffen onderzoekers bij vrijwel alle patiënten een bepaalde afwijking in een of meer chromosomen (het erfelijk materiaal) aan. Die afwijking is er alleen in de kwaadaardige plasmacellen.

Het is nog onduidelijk wat het verband is tussen deze bevindingen en het ontstaan van multipel myeloom. Wel blijken bepaalde chromosoomafwijkingen een ongunstig verloop van de ziekte tot gevolg te hebben. Multipel myeloom is, evenals alle andere soorten kanker, niet besmettelijk.

De ziekte van Waldenström

Bij de ziekte van Waldenström is er sprake van een ongecontroleerde groei van bepaalde witte bloedcellen die sterk verwant zijn aan plasmacellen. Behalve in het beenmerg, komen deze cellen ook voor in delymfeklieren.

Oorzaken van Waldenström

Net als bij multipel myeloom staat er weinig vast over het ontstaan van de ziekte. De ziekte van Waldenström is, evenals alle andere soorten kanker, niet besmettelijk.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:

Reactie plaatsen