Lichaam en anatomie

Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die langer dan 3 tot 6 maand aanhoudt. Chronische pijn treffen we in velerlei vormen aan, van hoofdpijn tot reumatische pijn.

Therapie voor chronische pijn

Gedragstherapie richt zich op het veranderen van het negatieve ziektegedrag door middel van het tot stand brengen van positieve consequenties. Met cognitieve therapie wordt geprobeerd foutieve veronderstellingen en interpretaties te corrigeren. Inzichtgevende therapie richt zich op het emotioneel verwerken van traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Bij relatie- of gezinstherapie wordt gewerkt aan verandering van interactiepatronen in het gezin die pijnklachten in stand houden en versterken.

Reactie plaatsen