Lichaam en anatomie

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis (Latijn voor ‘ernstige spierzwakte’), ook wel kortweg MG is een zeldzame auto-immuunziekte, die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte.

Oorzaak van Myasthenia gravis

Myasthenia gravis wordt veroorzaakt doordat auto-antilichamen zich aan de acetylcholinereceptoren op de motorische eindplaat binden waardoor acetylcholine zich niet meer aan deze receptor kan binden. Het gevolg hiervan is dat de signaaloverdracht van de zenuw naar de spier verhinderd wordt, waardoor de spier verzwakt.

Dit betekent dat het immuunsysteem, dat normaal gesproken het lichaam beschermt tegen indringers (zogenaamde pathogenen), het eigen lichaam aanvalt. Dit doet het immuunsysteem door antilichamen te maken tegen lichaamseigen eiwitten. Bij veel andere auto-immuunziekten wordt dit veroorzaakt door een kruisreactie die oorspronkelijk gericht is tegen een pathogeen, maar nu tegen lichaamseigen eiwitten gericht is. Ten aanzien van Myasthenia gravis is daar echter (nog) geen bewijs voor gevonden.

genetische variaties

Er zijn wel verschillende genetische variaties gevonden die een verhoogde kans geven op het krijgen van MG; bepaalde HLA-types verhogen de kans op het krijgen van MG. Ongeveer 25% van de patiënten heeft een thymoom, een tumor van de thymus. Verder worden er veel andere afwijkingen gevonden aan de thymus. Bij zo’n 30% van de patiënten stabiliseert de ziekte zich na een thymectomie, het verwijderen van de thymus. Het is echter niet duidelijk of de verbetering door de thymectomie komt of dat het een proces is wat ook zou zijn ontwikkeld zonder deze ingreep. Bij een percentage van deze patiënten komen de klachten terug. Er wordt op dit moment op europees niveau onderzoek naar gedaan.

Reactie plaatsen