Lichaam en anatomie

Olifantsziekte

Elefantiase (olifantsziekte) is zwelling van een of meerdere lichaamsdelen met vergroving van de huidstructuur. Dit blijkt te berusten op een langbestaand en ernstig lymfoedeem. Dit verschijnsel kan verscheidene oorzaken hebben.

Oorzaak voor olifantsziekte

De meest bekende oorzaak is filariasis, een parasitaire infectie met kleine wormen. Deze huizen in de lymfevaten en wekken een ontstekingsreactie op. Door deze ontsteking raken de lymfebanen zo beschadigd dat de lymfe niet goed meer wordt afgevoerd, zodat lymfoedeem ontstaat. Langbestaand lymfoedeem leidt tot verdikking van de huidstructuur,  (bloemkoolaspect) van de huid, en een verhoogde kans op ontstekingen, die ook nog eens ernstiger verlopen. Andere vormen van lymfoedeem die niet behandeld worden leiden in principe tot dezelfde veranderingen. Denk hierbij aan lymfoedeem door zaken als wondroos, veneuze insufficiëntie, lymphogranuloma venereum, chromoblastomycose, of primair lymfoedeem doordat de lymfevaten niet goed zijn aangelegd (bijvoorbeeld bij de ziekte van Milroy).

Twee preventiemaatregelen zijn het uitdelen van medicijnen die de microscopische wormen doden, en het uitroeien van de muggen die drager zijn. Ook kan men proberen muggenbeten te voorkomen. Muggen die de ziekte meedragen bijten meestal tussen zonsondergang en zonsopgang.

Reactie plaatsen