Lichaam en anatomie

RS-virus

Wat is het respiratoir syncytieel virus of RSV?

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een virus dat gezien wordt als een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid. Voor volwassenen blijft het dan bij deze verkoudheid, maar vooral bij zeer jonge kinderen kan de verkoudheid overslaan op de lagere luchtwegen. Het virus wijkt af van de meeste virussen in het feit dat het gedurende het leven verschillende ziekte-episoden kan veroorzaken: immuniteit is niet levenslang.

Het RS-virus komt zoveel voor, dat ieder kind er wel een keer mee wordt besmet in de eerste levensjaren. Zeker kinderen die op een kinderdagverblijf verblijven, krijgen het al in hun eerste levensjaar. Het virus wordt overgedragen door direct contact (handcontact, knuffelen, inademen van uitgehoeste lucht). Baby’s raken vaak besmet door contact met een volwassene die gewoon verkouden lijkt. De symptomen zijn dan vaak hoesten, moeilijker ademhaling en soms lichte koorts. Bij ernstige vormen moet soms tijdelijk (enige dagen) wat extra zuurstof worden gegeven waarvoor dan opname noodzakelijk is. Dit treedt op bij ongeveer 1 op de 100 gevallen.

Reactie plaatsen