Lichaam en anatomie

Tetanus

Wat is tetanus?

Tetanus is een infectie met de bacterie Clostridium tetani. De gifstoffen van deze bacterie veroorzaken de ziekteverschijnselen. Tetanus begint met rusteloosheid en hoofdpijn. Daarna volgen kaakkrampen, slikklachten en stijfheid van nek- en buikspieren. Kenmerkend is de lichaamshouding in ‘een kromme hoepel’. Zonder behandeling is tetanus dodelijk.

Vaccinatie tegen tetanus

Voordat vaccinatie tegen tetanus werd ingevoerd waren er gemiddeld 100 ziektegevallen per jaar. Sinds vaccinatie per 1957 is het aantal tetanusgevallen sterk afgenomen. Vanaf 1972 zijn niet meer dan 10 gevallen en in de periode 1984-1998 niet meer dan 5 ziektegevallen van tetanus per jaar gemeld. Het ging hier steeds om niet-gevaccineerde patiënten. In 1999 is de wettelijke meldingsplicht van tetanus afgeschaft.

In de periode 1997-april 1999 werden 5 tetanuspatiënten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit waren allen volwassenen boven de 45 jaar en ongevaccineerden; in één geval was de vaccinatiestatus onbekend.

Een risicogroep vormen mensen die vaccinatie afwijzen om religieuze of levensbeschouwelijke redenen en ouderen die niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd. De verwachting is dat, bij gelijkblijvende vaccinatiegraad, het aantal tetanusgevallen gelijk blijft of verder afneemt.

Reactie plaatsen