Lichaam en anatomie

Xolair

Astma

Ongeveer 5 % van de astmapatiënten heeft ernstig astma, waarvan een deel tevens allergisch is. Men streeft naar controle van de ziekte, omdat patiënten met ernstig astma een verhoogde kans hebben op exacerbaties (aanvallen) die kunnen leiden tot ziekenhuisopnamen en mortaliteit. Ondanks het bestaan van effectieve astmageneesmiddelen, stierven in 2005 in Nederland 63 mensen primair aan astma. Er bestaat dan ook een medische behoefte aan een effectieve behandeling voor ernstige allergisch astmapatiënten die met de huidige geneesmiddelen niet onder controle te brengen zijn. Voor ernstig allergisch astmapatiënten is er sinds 2005 nieuwe medicatie beschikbaar: (omalizumab). Dit middel is sinds juni 2006 op de lijst van dure geneesmiddelen geplaatst. Dit middel is bestemd voor patiënten die onvoldoende met alle andere middelen kunnen worden behandeld. Omalizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat met behulp van recombinant-DNA-technologie is vervaardigd en dat onder de huid wordt toegediend 1 tot 2 maal per maand. Deze innovatieve anti-IgE therapie (het IgE-molecuul speelt een hoofdrol bij het veroorzaken van de allergische reactie) is geregistreerd als aanvullende behandeling om de astmacontrole te verbeteren bij patiënten van 12 jaar en ouder met ernstig persisterend allergisch astma die ondanks de gebruikte astma medicijnen onvoldoende onder controle zijn. 

Wat is Xolair of Omalizumab?

Omalizumab bindt selectief aan het circulerend immuunglobuline-E (IgE). Hierdoor wordt voorkomen dat de hoeveelheid vrij IgE een allergische cascade teweeg brengt. Klinische studies hebben een aanzienlijke reductie van het aantal astma exacerbaties laten zien.

Door  toevoeging van omalizumab aan de standaardbehandeling reduceerde het aantal

ziekenhuisopnamen met de helft en vonden er 61% minder eerste hulp bezoeken plaats.

Bovendien werd door toevoeging van omalizumab aan de standaard- behandeling het aantal astmaverslechtering gerelateerde incidenten aanzienlijk verminderd, waaronder het verzuim van school of werk. 

Omalizumab is onderzocht in een uitgebreid programma dat meer dan 30 klinische studies omvat met een totaal van bijna 5500 patiënten. Recente lange termijn gegevens laten een effectieve controle zien bij meer dan 3 jaar omalizumab gebruik. Bovendien ervaren patiënten een verbetering van hun longfunctie en hadden ze minder behoefte aan inhalatie corticosteroïden.

De potentiële voordelen van anti-IgE therapie worden inmiddels onderkend in de internationale GINA (Global Initiative for Asthma) richtlijn 2004. Deze beveelt anti-IgE therapie aan als toevoeging aan de standaardbehandeling voor de behandeling van ernstig allergisch astma dat onvoldoende gecontroleerd wordt door de huidige behandelopties.      

Reactie plaatsen