Lichaam en anatomie

Bloedvergiftiging

Wat is bloedvergiftiging?

Bloedvergiftiging wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van organische gifstoffen (toxinen) in het bloed.

De gevolgen hiervan kunnen variëren van het zich niet lekker voelen tot een ernstige, levensbedreigende toestand.

De behandeling van bloedvergiftiging

Een patiënt met bloedvergiftiging moet zo snel mogelijk worden behandeld. Die behandeling dient in veel gevallen plaats te vinden op een intensive care-afdeling en bestaat altijd uit meerdere componenten.

Toediening van antibiotica, om de bacteriën te doden; toediening van grote hoeveelheden vocht om de doorbloeding van de organen op peil te houden; toediening van sterk werkende medicamenten die de bloedcirculatie verbeteren.

Soms is een operatie nodig om de ontstekingshaard uit het lichaam te verwijderen. Niet zelden moet een patiënt ook kunstmatig worden beademd omdat de longen zijn aangedaan en/of de ademhalingskracht van patiënt onvoldoende is.

Reactie plaatsen