Lichaam en anatomie

Bronchitis

Wat is bronchitis?

Bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Als de bronchiën ontstoken of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollige slijm aangemaakt, waardoor de luchtstroom in en uit de longen beperkt kan worden. Acute bronchitis is gewoonlijk een kortdurende ziekte die veelal het gevolg is van een zware kou of een virus en wordt gekarakteriseerd door hoesten met slijm (sputum), pijn midden op de borst, soms koorts en een lichte vorm van kortademigheid.

Chronische bronchitis

Chronische bronchitis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een slijmveroorzakende hoest gedurende drie maanden per jaar of in twee opeenvolgende jaren zonder dat een onderliggend ziekte de hoest kan verklaren.

Mensen met chronische bronchitis hebben ook in uiteenlopende mate ademhalingsmoeilijkheden. Regelmatig hebben deze mensen infecties of ontstekingen in hun longen die hun ademhalingsmoeilijkheden verergeren.

Chronische bronchitis kan gepaard gaan met chronische luchtwegobstructie (luchtwegvernauwing). Ook kan chronische bronchitis  samenhangen met astma of emfyseem en is daarom vaak lastig te onderscheiden van astma en emfyseem.

Oorzaak bronchitis

Bronchitis wordt bijna altijd veroorzaakt doordat er virussen in de luchtwegen komen en daar een infectie (ontsteking) veroorzaken. Het afweersysteem van het lichaam vecht tegen deze virussen, waardoor de zwelling toeneemt en de slijmproductie hoger wordt.

In de meeste gevallen veroorzaken de virussen die verkoudheid veroorzaken ook acute bronchitis. Soms wordt acute bronchitis ook door bacteriën veroorzaakt. Dit gebeurt vooral na een virus infectie zoals een verkoudheid.

Genezing van bronchitis

Meestal verdwijnt acute bronchitis binnen enkele dagen tot een week zonder medische tussenkomst. Soms echter duurt de hoest in verband met acute bronchitis een aantal weken of maanden. Dit komt omdat het lang duurt voordat de ontsteking in de longen genezen is.

Chronische bronchitis is een aandoening die steeds erger wordt en waarvoor geen genezing bestaat.

Reactie plaatsen