Lichaam en anatomie

Darmklachten

Klachten bij darmkanker

De klachten van dikkedarmkanker zijn veelal aspecifiek. Alarmsymptomen die mogelijk op dikkedarmkanker kunnen wijzen zijn een veranderd ontlastingspatroon, ongewild gewichtsverlies en rectaal bloedverlies. Rectaal bloedverlies komt voor bij tumoren die dichtbij het einde van het maag-darmkanaal liggen en zit dan door de ontlasting heen. Chronisch (microscopisch) bloedverlies uit tumoren aan het begin van de dikke darm blijft meestal onopgemerkt, vaak komen deze patiënten met klachten van bloedarmoede (anemie) bij een arts. Patiënten hebben ook vaak last van luchtophopingen in de dikke darm.

Uit onderzoek van het Nivel (gesubsidieerd door het Crohn en Colitis Ulcerosa Fonds) blijkt dat mensen met een chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa,  het over het algemeen goed doen op de arbeidsmarkt. Driekwart werkt tenminste 12 uur per week en hiermee doen ze niet onder voor de rest van de Nederlanders. Wel geeft bijna 90% van de werkenden aan door de ziekte last te hebben van vermoeidheid. De helft heeft zelfs veel problemen met werken door vermoeidheid. Ook werken mannen met een chronische darmziekte die tussen de 45 en 65 jaar oud zijn minder vaak fulltime dan andere mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Een belangrijk verschil omdat in deze categorie veel kostwinners zitten. Mensen met chronische darmziekten die actief zijn op de arbeidsmarkt zijn positief over hun werk en vinden de sociale contacten belangrijk. Van de groep die niet werkt, zou een derde wel graag willen werken.

Reactie patiëntenvereniging

De patiëntenvereniging van mensen met chronische darmziekten, de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), vindt het belangrijk dat het onderzoek heeft aangetoond dat mensen met chronische darmziekten niet aan de kant (willen) staan. Wel is er volgens de vereniging meer aandacht nodig voor de ziekte bij leidinggevenden en werkgevers.

Bron: Nivel

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:

Reactie plaatsen