Lichaam en anatomie

Euthanasie

Wat is euthanasie?

Euthanasie (betekent:  "Goede dood"), genadedood of genadedoding zijn algemene benamingen voor handelingen die  sterven zonder veel lijden van een andere persoon bevorderen. Volgens de Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal,  betekent euthanasie  "het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken.

Men maakt tevens onderscheid tussen actieve euthanasie en passieve euthanasie. Bij actieve euthanasie wordt een dodelijk middel toegediend. Bij passieve euthanasie wordt afgezien van verdere behandeling bij een terminale patiënt. Het toepassen van deze vorm van euthanasie wordt abstinentiebeleid genoemd, wat behoort tot het normaal medisch handelen. Voorbeelden van passieve euthanasie zijn:

  • het niet geven van een (medische) behandeling die volgens de geldende medische inzichten zinloos is
  • het niet geven van een (medische) behandeling omdat er geen toestemming voor gegeven is
  • het staken of niet uitvoeren van een behandeling op verzoek van de patiënt, zodat het leven van de patiënt niet kunstmatig wordt verlengd: stoppen met het toedienen van medicijnen en/of voedsel via het infuus of het uitschakelen van bepaalde apparatuur die de patiënt in leven houdt.

Een derde onderscheid wordt gemaakt tussen directe euthanasie en indirecte euthanasie. Bij directe euthanasie wordt een middel toegediend met de bedoeling om te doden. Bij indirecte euthanasie wordt een middel toegediend om pijn te bestrijden, ten gevolge waarvan de patiënt komt te overlijden.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:


Euthanasie

Door: H. van Dam

Reactie plaatsen