Ooglaser

Ooglaser

Ooglaser is een behandeling waarbij een dunne laag van het hoornvlies wordt verwijderd met behulp van lasertechnologie. Doordat het hoornvlies wordt aangepast en van vorm veranderd, worden lichtstralen na een ooglaserbehandeling gebroken onder een andere hoek. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de lichtstralen onder de juiste hoek op het netvlies vallen, en kunnen oogafwijkingen worden gecorrigeerd.

Soorten behandelingen

Het verwijderen van een laagje hoornvlies kan op verschillende manieren worden gedaan. De manier waarop dit wordt gedaan, stelt de ooglaserbehandeling vast.

LASIK

LASIK is de meest populaire en bekende behandelmethode. Bij een LASIK behandeling wordt een bovenste laagje van het hoornvlies los gesneden, maar blijft aan 1 punt vast zitten. Dit wordt de flap genoemd. Deze flap wordt terug gevouwen, waarna er in een diepere laag van het hoornvlies een gedeelte kan worden verwijderd door middel van een laserstraal. Nadat er voldoende hoornvlies is verwijderd, wordt de flap terug gevouwen.

LASEK / PRK

Bij een LASEK en PRK behandeling wordt het bovenste laagje van het hoornvlies verwijderd. Vervolgens vindt wederom in een dieper gelegen laag in het hoornvlies de ooglaserbehandeling plaats. Bij een PRK wordt het bovenste laagje van het hoornvlies dat voor de behandeling is verwijderd niet terug gelegd, bij een LASEK behandeling wel. Dit zorgt voor een beter en sneller herstelproces, waardoor een LASEK behandeling in de meeste gevallen de voorkeur verdiend.

Verschillen tussen de behandelingen

Het grootste verschil tussen een LASIK en LASEK behandeling is dat de bij een LASIK behandeling gecreëerde flap dikker is dan het bovenste laagje dat tijdelijk wordt verwijderd bij een LASEK behandeling. Er wordt bij een LASEK behandeling daarom ook minder diep in het hoornvlies gelaserd dan bij een LASIK behandeling. De consequentie hiervan is dat een LASIK behandeling niet altijd mogelijk is bij mensen met een relatief dun hoornvlies.

Met behulp van een LASIK behandeling kunnen grotere oogafwijkingen worden behandeld, waardoor mensen met een relatief grote afwijking geen LASEK behandeling kunnen ondergaan, maar wel een LASIK behandeling.

Een ander verschil is dat bij een LASIK behandeling een flap wordt gemaakt. Door deze flap herstelt het oog sneller na de laserbehandeling. Ook het herstelproces verloopt sneller en vaker zonder complicaties.

In zeer uitzonderlijke gevallen treden er complicaties op met het terugvouwen van de flap. Hierdoor hebben enkele groepen mensen een negatieve houding tegenover een LASIK behandeling.

Het zal altijd van de patiënt afhangen welke ooglaserbehandeling het beste geschikt is. De oogarts of optometrist zal dit vaststellen aan de hand van een vooronderzoek, en dit met de patiënt bespreken.

Reactie plaatsen