Lichaam en anatomie

Oorsuizen

Wat is oorsuizen?

Oorsuizen is een klacht waarin je een fluit, gebrom, gesis, gezoem, of een ander geluid hoort, terwijl dit geluid er niet echt aanwezig is. Bij sommige mensen is het zo erg, dat ze hierdoor niet kunnen slapen. Oorsuizen kan concentratie problemen opleveren en dat leidt uiteindelijk tot stress.

Tinnitus komt bij ongeveer één miljoen Nederlanders voor.

Tien procent daarvan heeft er veel last van en bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Gelukkig weten we uit ervaring dat een heel groot deel van deze groep uiteindelijk met tinnitus leert omgaan en weer kan functioneren in het maatschappelijke- en sociale leven.

Wat zijn de oorzaken van oorsuizen?

De precieze oorzaak van tinnitus is vaak niet te achterhalen.

Tinnitus kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bijverschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen.

De medische behandelmogelijkheden van tinnitus zijn helaas nog zeer beperkt en hangen nauw samen met de mogelijke oorzaak. Als onderzoek heeft uitgewezen dat er medisch weinig of niets gedaan kan worden, betekent dat gelukkig nog niet dat er geen behandeling mogelijk is!

Reactie plaatsen