Lichaam en anatomie

Overspannen

Hoe ontstaat overspanning?

Als iemand overspannen is, wordt dit vaak afgedaan als een diagnose voor iemand met een wat gevoelig karakter. Echter, iedereen met een te hoge werkdruk en/of teveel spanning in zijn dagelijks bestaan, kan een burn out krijgen (overspannen worden). Ook wordt een burn out langzaam opgebouwd, maar pas als iemand uitvalt uit het arbeidsproces wordt de diagnose burn out/overspannen gesteld. Voor de buitenwereld is er dan van het ene op het andere moment sprake van een probleem, terwijl dat er natuurlijk al langer was.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 10 werknemers in Nederland last heeft van burn out klachten die wijzen op overspannen zijn. Vrouwen en mannen hebben er ongeveer even vaak last van. Als je overspannen bent, ben je dus zeker niet de enige.

Symptomen van een burn out

Basaal is er sprake van een gevoel van opgebrand zijn. Op en leeg zijn. Dit uit zich in concentratieproblemen, vermoeidheid, futloosheid, soms huilbuien en chaotisch denken. Ook ziet men vaak overal tegen op. Wel zin hebben om dingen te gaan doen, maar niet de fut hebben. Ook de waarneming van de buitenwereld kan verstoord zijn: niet meer goed horen wat mensen om je heen zeggen, niet meer zien en oppikken wat er precies om je heen gebeurt.

Ook is het mogelijk dat iemand overgevoelig wordt voor licht of geluid. Tijdens sociale contacten kan iemand zich opeens erg ongemakkelijk voelen en hem of haar het zweet letterlijk uitbreken. Ook kunnen mensen zichzelf gaan afsluiten van de omgeving.

Vaak ook is iemand met een burn-out teleurgesteld. "Hoe kan mij dit nou overkomen" en "Het werk is toch altijd leuk geweest" zijn veelgehoorde kreten. Het is zaak om niet te verzanden in depressieve buien en al te grote teleurstelling in zichzelf. Het kan namelijk iedereen overkomen. Teleurstelling uit zich vaak in faalangst, moeheid, allerlei lichamelijke klachten en uiteindelijk in volledige uitputting. Dan is een patiënt nog verder van huis.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:


Omgaan met burnout

Auteur: Carien Karsten

Reactie plaatsen