Lichaam en anatomie

Preconceptie

Wat is preconceptiezorg?

Preconceptiezorg is het geheel aan voorlichting en maatregelen dat in verband met de gezondheid van moeder en kind rond de conceptie genomen kan of moet worden. Een voorbeeld is het advies aan vrouwen om vanaf tenminste 4 weken voor de conceptie tot minimaal 8 weken daarna foliumzuur te gebruiken. Hiermee wordt een aanzienlijk deel van de open ruggetjes en enkele andere aangeboren afwijkingen voorkomen. Andere voorbeelden zijn het stoppen met roken en alcoholgebruik, nagaan van de familieanamnese, en aanpassen van eventuele medicatie.

Een aantal verloskundige praktijken heeft een speciaal spreekuur voor mensen die overwegen zwanger te worden, maar dat nog niet zijn. Tijdens dit spreekuur wordt onder andere voorlichting gegeven over zwangerschap en gezondheid. 

Soms zijn er specifieke omstandigheden die de kans op problemen tijdens of na een zwangerschap verhogen. Enkele voorbeelden hiervan zijn medicijngebruik, ziekte bij één van de aanstaande ouders, een eerder kind met een erfelijke of aangeboren aandoening of een (mogelijk) erfelijke aandoening in de familie. In deze gevallen is verwijzing naar een gynaecoloog of klinisch geneticus soms verstandig voordat u daadwerkelijk zwanger bent. U kunt hierover eerst met uw huisarts of verloskundige overleggen. Zij kunnen u vervolgens verwijzen voor een afspraak bij de gynaecoloog of klinisch geneticus. In een aantal ziekenhuizen bestaat een specifiek spreekuur voor mensen die zwanger willen worden, of zijn specifieke contactpersonen aanwezig.

Reactie plaatsen