Kennisbank artikel van Gezondheid.nl: Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Wat is PTSS?

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan optreden na het meemaken van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan een directe confrontatie met de dood, ernstig letsel of seksueel geweld omvatten, of het getuige zijn van dergelijke gebeurtenissen. Mensen met PTSS ervaren langdurige symptomen van angst en stress, die het dagelijks functioneren kunnen beïnvloeden.

Lees ook kennisbank artikel: Complexe Posttraumatische Stressstoornis (CPTSS)

Oorzaken van PTSS

PTSS wordt veroorzaakt door het meemaken of getuige zijn van een traumatische gebeurtenis die een diepe emotionele impact heeft. Voorbeelden hiervan zijn oorlogsgeweld, seksueel misbruik, verkeersongevallen, natuurrampen of ernstig geweld.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen van PTSS kunnen variëren van persoon tot persoon, maar kunnen onder meer bestaan uit herbelevingen van het trauma (zoals flashbacks of nachtmerries), vermijding van situaties of mensen die aan het trauma herinneren, prikkelbaarheid, angst en een voortdurend gevoel van spanning. Sommige mensen kunnen ook fysieke symptomen ervaren, zoals hoofdpijn, maagklachten of slaapproblemen.

Hoe werkt het brein van iemand met PTSS?

Bij mensen met PTSS is er sprake van verstoringen in het functioneren van bepaalde hersengebieden, met name die betrokken zijn bij emotieverwerking en stressrespons. Het brein van iemand met PTSS kan overgevoelig reageren op prikkels die aan het trauma herinneren, waardoor het stressniveau constant hoog blijft.

Hoe is PTSS te behandelen?

Gelukkig zijn er verschillende effectieve behandelingen beschikbaar voor PTSS. Dit omvat psychotherapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), exposuretherapie en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Medicatie, zoals antidepressiva of angstremmers, kan ook worden voorgeschreven om symptomen te verlichten. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken bij een getrainde zorgverlener om de meest geschikte behandelingsoptie te bepalen. Bij 80% van de mensen die psychotherapie nemen, worden de klachten minder.

Is PTSS hetzelfde als PTSD?

Ja, PTSS en PTSD (Posttraumatische Stressstoornis) verwijzen naar dezelfde aandoening. In sommige contexten wordt de term PTSS vaker gebruikt, terwijl in andere contexten de term PTSD gangbaarder is. Beide termen beschrijven dezelfde psychische aandoening die optreedt na het meemaken van een traumatische gebeurtenis.

Kan PTSS verdwijnen?

Hoewel PTSS een ernstige aandoening is (DSM-5 Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen), kunnen veel mensen herstellen met de juiste behandeling en ondersteuning. De mate van herstel kan variëren van persoon tot persoon en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ernst van het trauma, de beschikbaarheid van ondersteunende relaties en de toegang tot effectieve behandelingen. Sommige mensen kunnen volledig herstellen van PTSS, terwijl anderen mogelijk blijvende symptomen ervaren. Het is belangrijk om te erkennen dat herstel een proces is dat tijd en inzet vereist, maar met de juiste hulp is verbetering mogelijk.


PTSS in de DSM-5

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is geclassificeerd als een psychische aandoening in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). De DSM-5 is een diagnostisch handboek dat wordt gebruikt door clinici om psychische stoornissen te diagnosticeren en classificeren. PTSS wordt gekenmerkt door specifieke symptomen die optreden na blootstelling aan een traumatische gebeurtenis. De classificatie in de DSM-5 helpt bij het standaardiseren van de diagnose van PTSS en het bieden van passende behandelingen voor individuen die aan deze aandoening lijden.

Lees verder over PTSS

Reactie plaatsen