Lichaam en anatomie

Proton radiotherapie

Wat is proton radiotherapie?

Proton radiotherapie is een geavanceerde vorm van bestraling, waarbij in plaats van de gebruikelijke röntgenstraling met energierijke lichtdeeltjes, ofwel fotonen, protonen uit de veel zwaardere waterstofatoomkernen worden toegepast.

De tumorcelvernietigende energie van geladen deeltjes zoals protonen heeft een grotere precisie dan die van fotonen. Met behulp van fotonen wordt altijd enige schade aan weefsels vóór en achter het doelgebied toegebracht. Bestraling met protonen kan echter zó worden gericht dat ze als het ware in de tumor tot stilstand komt en alleen dáár een gevoelige klap uitdeelt.

Tegenwoordig is het ook met fotonen meestal mogelijk beschadiging van gezonde, omliggende weefsels, maar protonen lijken vooral van voordeel bij bestraling van kinderen, hetgeen ook in Nederland het argument is om deze behandeling hier mogelijk te maken.

Reactie plaatsen