Lichaam en anatomie

Zenuwziekte

Zenuwziekte kan verwijzen naar een neurologische aandoening: Neuropathie

Verschijnselen van polyneuropathie

Mogelijke verschijnselen of kenmerken van polyneuropathie zijn o.a:

  • Tintelingen, prikkelingen en branderige pijn, vooral bij aanraking
  • Gevoelloosheid voor pijn, trillingen en temperatuur
  • Overbelasting van de gewrichten (Charcot-gewrichten)
  • Spierverlies (spieratrofie) en spierzwakte (myastehnia)
  • Open (huid)zweren (ulcus cruris)
  • Een psychiatrische aandoening: Neurasthenie, Neurose, Psychose

Twee vormen Neurasthenie

Bij Neurasthenie kan men twee vormen onderscheiden die elkaar voor een groot deel overlappen. Bij de eerste vorm bestaan klachten over vermoeidheid na geestelijke inspanning en problemen met het verrichten met dagelijkse bezigheden en werk. Vaak is er sprake van afleidende gedachten en herinneringen, concentratieproblemen en inefficiënt denken. Bij de tweede vorm ligt de nadruk op lichamelijke zwakte, zoals vermoeidheid na een geringe inspanning, spierkramp en een onvermogen tot ontspanning.

Bij beide vormen komen klachten voor als duizeligheid, hoofdpijn, bezorgdheid over geestelijke en lichamelijke gezondheid, prikkelbaarheid, depressieve verschijnselen, angst en slaapproblemen. Een diagnostisch probleem is dat bij de aandoening culturele verschillen vaak een rol spelen.

Neurose of neurotische stoornissen

Bij Neurose of neurotische stoornissen ziet men dat in de totale levenssituatie, de normale levenslast te zwaar is ten opzichte van de psychische draagkracht . Zo kan bijvoorbeeld door een  chronische ziekte of door invaliditeit geleidelijk een situatie ontstaan waarin, mede op basis van een bepaalde persoonlijkheidsstructuur, een neurotisch beeld ontstaat. De sterk veranderde levenssituatie vraagt dan een ander functioneren. Dat op een andere wijze moeten leven kan dan bemoeilijkt worden door wat vroeger verdrongen is. Met name komt het voor dat mensen dan niet meer in staat zijn om op een doelmatige manier om aandacht te vragen voor hun problemen. Men kan dan in ernstige moeilijkheden raken en eigenlijk niet meer weten hoe men hieruit moet komen. Opvallend daarbij is dat men vaak op een symbolische manier om aandacht gaat vragen wat door de omgeving als onecht en aanstellerig wordt ervaren. Dat men dan eigenlijk aandacht wil hebben, gebeurt dan onbewust. Een soortgelijk neurotisch beeld kan ook ontstaan als door andere oorzaken het evenwicht tussen psychische draagkracht en psychische draaglast verstoord wordt. Te denken valt aan mensen die geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. Of als men de situatie op het werk of gezin niet meer aan kan etc.

psychose

Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld (psychische aandoening), waarbij de patiënt het normale contact met de – door zijn omgeving ervaren – werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is.

Zenuwen

Zenuwen geleiden zowel signalen van de hersenen via het ruggenmerg naar de spieren, waardoor de spieren samentrekken, als informatie van de zintuigen naar het ruggenmerg en de hersenen toe. Daarvoor heeft de zenuwcel, waarvan het cellichaam meestal in het centraal zenuwstelsel ligt, uitlopers genaamd axonen en dendrieten. Axonen geleiden van de zenuwcel af, dendrieten ernaartoe. Bestaat een zenuw uitsluitend uit vezels die spieren prikkelen tot samentrekken, dan gaat het om een motorische zenuw in het andere geval spreekt men van een sensorische zenuw of gevoelszenuw. Komen beide voor, dan is het een gemengde zenuw.

Reactie plaatsen