Nieuws
Nieuws
06/10/2023
1 min
0

RIVM: niet veel minder jongeren met mentale klachten na lockdown

06/10/2023
1 min
0

BILTHOVEN (ANP) - Het aandeel jongeren met mentale klachten daalde na het einde van de laatste coronalockdown (die begin 2022 eindigde) nauwelijks. Waar het percentage jongeren met psychische problemen in de zomer van dat jaar afnam, steeg het afgelopen najaar weer, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In september 2021 kampte 25 procent van de jongeren met psychisch ongemak. Dat aandeel steeg tot 39 procent in maart 2022, dus net na de laatste lockdown. In september vorig jaar was het percentage weliswaar gedaald, maar nog steeds hoger dan een jaar eerder: 32 procent. In december 2022 was het nog iets verder toegenomen. De cijfers over zelfdodingsgedachten laten eenzelfde verloop zien.

Het RIVM baseert zich op onderzoek van het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen), een samenwerkingsverband dat sinds september 2021 met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid de korte- en langetermijngevolgen van de pandemie op de gezondheid en het welbevinden van mensen in kaart brengt. Voor het onderzoek naar jongeren wordt gebruikgemaakt van vragenlijsten. Jongeren zijn in dit geval mensen van 12 tot 25 jaar oud.

Geen verklaring

Het percentage volwassenen met mentale klachten of gedachten aan suïcide bleef in december 2022 vrijwel gelijk aan dat in september van dat jaar. De eerste meting onder volwassenen werd in maart 2022 gedaan, dus een vergelijking met de stand van zaken vóór de laatste lockdown is niet mogelijk.

Het RIVM geeft geen verklaring voor het aanhouden van psychische problemen bij jonge mensen na de laatste coronalockdown. Eerder "hingen mentale klachten, zelfdodingsgedachten en eenzaamheid sterk samen met dingen die mensen meemaakten door corona, zoals een ziekenhuisopname". Wie met zoiets geconfronteerd werd, had een bijna twee keer zo hoge kans op psychische klachten. "In december was dat verband er niet meer." Wel is er volgens het RIVM "een kleine groep" die langdurig last houdt van gebeurtenissen die ze meemaakten als gevolg van de pandemie.

Bij de Alles Oké? Supportlijn voor jongeren van 18 tot 25 jaar gaat een derde van de gesprekken over emotionele problemen, meldt de organisatie donderdag. De gesprekken over zulke problemen gaan daar en ook bij de Kindertelefoon met name over "niet lekker in je vel zitten", stress, zelfbeschadiging en gedachten aan zelfdoding. Roline de Wilde, directeur bij de Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn: "We horen vaak dat kinderen en jongeren zich niet gehoord of begrepen voelen door hun omgeving. Ook kan er sprake zijn van schaamte of angst voor de mening van anderen."

Bron: © 2023 ANP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 

Reacties