Overschattende wintersporters: het risico op ongelukken verkleinen door je werkelijke skiniveau te kennen
Fysieke Gezondheid
Fysieke Gezondheid
02/05/2024
2 min
0

Overschattende wintersporters: het risico op ongelukken verkleinen door je werkelijke skiniveau te kennen

02/05/2024
2 min
0

Alarmcentrale Eurocross ontwikkelt uniek voorspellend model skiniveau

Beenbreuken, knieletsel en hersenschuddingen. Jaarlijks ontvangt alarmcentrale Eurocross Assistance 1.600 meldingen over ongevallen op de piste. Veel van deze ongevallen kunnen worden voorkomen door de juiste voorbereiding, maar ook door je werkelijke niveau te kennen. Uit onderzoek van Eurocross blijkt namelijk dat 80% van de wintersporters het eigen skiniveau overschat, waardoor zij mogelijk pistes en omstandigheden kiezen die niet aansluiten op hun werkelijke niveau. 

Wetenschappelijke voorspelling van skiniveau

Eurocross heeft met Traumacentrum LUMC onderzoek gedaan naar de mate van zelfoverschatting, om de relatie met skiongevallen beter in kaart te kunnen brengen. Floriana Luppino, arts bij Eurocross: “We zagen eerder dat skiërs die zichzelf als ervaren bestempelden, het grootste risico hadden op ernstig letsel. Omdat bleek dat deze zelfinschatting onnauwkeurig was, zijn we hier verder ingedoken.” Eurocross ontwikkelde vervolgens een wetenschappelijk model dat het werkelijke niveau van een skiër berekent. Dit wordt gedaan op basis van de vaardigheidsscore die de wintersporter zichzelf geeft, geslacht, aantal skidagen per jaar, het vermijden van bepaalde weersomstandigheden, huren van skischoenen en fysieke voorbereiding. Het uiteindelijke doel is bepalen welk ervaringsniveau in relatie staat met het oplopen van ernstig letsel.

De bovenstaande factoren zoals geslacht en aantal skidagen zijn toegevoegd aan de Eurocross Winterfitscan. Daarmee kon de wintersporter eerder al testen hoe fit en voorbereid hij is op de wintersport. Met de nieuwe toevoegingen kan nu ook het werkelijke skiniveau worden berekend.

Wie loopt het grootste risico?

Uit onderzoek van Eurocross blijkt namelijk dat 80% van de wintersporters het eigen skiniveau overschat, waardoor zij mogelijk pistes en omstandigheden kiezen die niet aansluiten op hun werkelijke niveau

Uit het onderzoek van Eurocross blijkt dat vooral mannen hun eigen kunnen overschatten: 90 procent versus 64 procent van de vrouwen. Floriana Luppino: “De grootste overschatter is de man die bepaalde weersomstandigheden vermijdt, en zichzelf niet fysiek voorbereidt op de wintersport. Hiermee loopt hij potentieel ook het grootste risico op letsel. Door de forse overschatting is de kans groot dat hij de piste en de snelheid kiest die niet aansluit op zijn werkelijke skiniveau. Dat verhoogt natuurlijk het letselgevaar.”

Goede voorbereiding

Praktische tips om knieblessures te voorkomen op wintersport

Een goede voorbereiding is van groot belang om het risico op een ongeval op de piste zoveel mogelijk te beperken: zowel fysiek (door extra of gerichter te sporten), technisch (door het aanleren van een goede skitechniek) als mentaal (door stressvrij en goed uitgerust op reis te gaan). Floriana Luppino: “We zien dat de fysieke voorbereiding bijna structureel wordt overgeslagen. Maar het risico op vallen, en daarmee op (ernstig) letsel, wordt aanzienlijk verkleind wanneer je fit naar wintersport vertrekt. Het belangrijkste advies blijft: verbeter je conditie en je techniek, zodat je onder alle omstandigheden veilig de piste af kan komen.” Ook is het belangrijk om voor vertrek je verzekering op de juiste (wintersport)dekking te controleren.

Vervolgonderzoek naar zelfoverschatting

Eurocross doet al sinds 2013 onderzoek naar wintersportletsel. Momenteel vindt er een vervolgonderzoek plaats. Hierbij wordt de door de wintersporter zelf gerapporteerde vaardigheidsscore vergeleken met de score van het werkelijke niveau volgens het wetenschappelijk model, in relatie tot de ernst van de letsels. De uitkomsten van dit vervolgonderzoek worden volgend seizoen verwacht. 

Doe hier de Winterfitscan van Eurocross.

Lees meer over de onderzoeken

Reacties