Daina Takens

Systemische opstellingen en Coaching
Lees meer over deze auteur
Daina Takens is systemisch opsteller en verbonden aan Landgoed de Zwanenhof van waaruit ze systemische opstellingen begeleidt en mensen de weg wijst in hun innerlijke werk. Vanuit verschillende soorten systemische opstellingen, zoals vrouwenlijn, mannenlijn en je plek innemen kunnen mensen aan de slag gaan met hun innerlijk werk. Kortom de vindtocht naar eigen innerlijke wijsheid en de eigen antwoorden daar is waar het om draait.

Haar opleidingen tot systemisch werker heeft ze gevolgd bij Tamara Beekmans van de Vrouwenkrachtacademie. Intensieve opleidingen waarbij niet alleen de theorie eigen werd gemaakt, maar waar de nadruk ook echt heeft gelegen op het werken vanuit het lege midden, het oordeel-loos te zijn, eigen thema's die zijn aangepakt en opgelost.

Daina heeft zelf gezien en ervaren hoe krachtig opstellingen werken. Om dit te laten ervaren door zoveel mogelijk mensen heeft zij haar eigen programma ontwikkelt "Mijn Innerlijk Werk met opstellingen vanuit verschillende thema's die als een rode draad verbonden zijn in ieders leven. Na dit programma komt er beweging in je eigen systeem en patronen, is er een hoger bewustzijn, zijn er terugkerende problemen getransformeerd en zijn de deelnemers meer in staat om écht te leven vanuit hun ziel.
Gratis (gast)redacteur bij Gezondheid.nl

Word ook auteur bij Gezondheid.nl

Werk jij in de zorg of gezondheidssector als bijvoorbeeld zorgprofessional, ggz-medewerker, personal trainer, therapeut, ervaringsdeskundige en/of ben je bezig met een campagne of zorginnovatie? Als jij iets doet om Nederland een stukje gezonder te maken in de breedste zin van het woord dan is dit een mooie kans, wordt auteur voor Gezondheid.nl.