Bijwerkingencentrum krijgt veel klachten over astma-inhalator
Nieuws
Nieuws
0 min

Bijwerkingencentrum krijgt veel klachten over astma-inhalator

0 min

DEN BOSCH (ANP) - Het bijwerkingencentrum Lareb heeft sinds eind augustus bijna 150 meldingen ontvangen van klachten over een inhalator van fabrikant Viatris, die mensen met astma of COPD gebruiken. Ze moesten direct na gebruik veel hoesten en sommigen kregen daardoor juist meer last van hun luchtwegaandoening.

Volgens Lareb is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de hoestbuien. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onderzoekt of elders in Europa soortgelijke klachten zijn gemeld.

Specifiek ging het om het inhaleren van de stoffen beclometason en formoterol. De eerstgenoemde remt ontstekingen. De ander verwijdt de luchtwegen.

Alternatief

De inhalator van Viatris is volgens Lareb het enige alternatief voor die van concurrent Foster. Het gros van de meldingen betrof mensen die voorheen Foster gebruikten en daarna Viatris zijn gaan gebruiken.

"Er is 120 keer gemeld dat een hoestprikkel ontstond tijdens of direct na inhalatie. Sommige patiënten omschreven dat het voelde alsof een zeer scherpe stof vrijkwam. Bijna alle patiënten (138) zijn door de klachten gestopt met het gebruik of overgestapt naar Foster", aldus Lareb.

Door de hoestbuien kon een deel van de patiënten de stoffen niet goed inademen. Van 36 gevallen is volgens het bijwerkingencentrum bekend dat ze daardoor meer klachten kregen. Bij een aantal patiënten ging zelfs de longfunctie achteruit.

Bron: © 2023 ANP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Reacties
Categorieën