Deel chronisch zieken zou wel milieuvriendelijker medicijn willen
Nieuws
Nieuws
1 min

Deel chronisch zieken zou wel milieuvriendelijker medicijn willen

1 min

UTRECHT (ANP) - Een aanzienlijk deel van de mensen met een chronische ziekte of beperking zou naar eigen zeggen genoegen nemen met iets minder goede medicatie, als die milieuvriendelijker is. Onderzoeksinstituut Nivel ondervroeg hier ruim 2000 mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking over. Van die groep bleek ruim 40 procent open te staan voor middelen die beter zijn voor het milieu, zelfs als die (iets) minder effectief zijn.

Respondenten kregen onder meer de keuze tussen drie fictieve medicijnen. Bijna zes op de tien kozen voor de optie die het beste werkt, maar het minst milieuvriendelijk is. Ruim een op de vijf koos juist voor de minst effectieve, maar meest milieuvriendelijke variant. Een ongeveer even grote groep zat daar tussenin en koos de optie die iets milieuvriendelijker is, maar ook iets minder goed werkt.

Voor de meeste mensen zit er dus een grens aan wat ze eventueel willen inleveren. Slechts 5,4 procent was het eens met de algemene stelling: "Ik wil de meest milieuvriendelijke zorg, ook als die niet het allerbeste is voor mijzelf." Een veel grotere groep (37,5 procent) zou kiezen voor zorg die "behoorlijk goed" en "behoorlijk milieuvriendelijk" is, maar op beide punten niet het allerbeste. Een kleine meerderheid (57,1 procent) wil de beste zorg, ook als die niet het meest milieuvriendelijk is.

Broeikasgassen

De onderzoekers wijzen erop dat de gezondheidszorg in Nederland verantwoordelijk is voor zo'n 7 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De zorg draagt zo bij aan klimaatverandering. Tegelijkertijd heeft klimaatverandering "een negatieve impact op de gezondheid van mensen", voegen de onderzoekers eraan toe.

Bekend is bijvoorbeeld dat tijdens hittegolven meer mensen sterven. Als hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, leidt dat dus tot meer sterfte. Het RIVM rekende in 2021 uit dat van alle sterfgevallen door hitte in Nederland 31 procent kan worden toegeschreven aan klimaatverandering. Dat waren toen zo'n 250 overlijdens per jaar.

Bron: © 2024 ANP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Reacties
Categorieën