Gezondheidsmonitor: minder mensen voelen zich gezond
19 juni 2023 
1 min. leestijd

Gezondheidsmonitor: minder mensen voelen zich gezond

UTRECHT (ANP) - Minder mensen ervaren de eigen gezondheid als goed of zeer goed dan circa twee jaar geleden, namelijk nog zeven op de tien. Dat is een gemiddelde: er zijn duidelijke verschillen tussen regio's en groepen, waarbij in beide gevallen leeftijd en opleidingsniveau een rol spelen. Dat meldt de GGD GHOR op basis van een extra eigen 'gezondheidsmonitor', die is opgesteld uit de resultaten van vragenlijstonderzoek afgelopen najaar onder bijna 365.000 Nederlanders vanaf 18 jaar. Eind 2020 ervoeren acht op de tien mensen hun gezondheid als (zeer) goed.

Een mogelijke verklaring is dat mensen hun gezondheid toen extra positief ervoeren in vergelijking met anderen die harder geraakt werden door de coronapandemie, zegt GGD GHOR.

In de GGD-regio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht was het gevoel van gezondheid afgelopen herfst het best. Daar gaf bijna drie kwart als oordeel goed of zeer goed. Maar in alle regio’s is er sprake van een daling sinds 2020. Wat ook opvalt, is volgens de organisatie dat minder mensen zich gezond voelen dan in 2016. "Deze cijfers zijn zorgelijk en tonen aan dat we aan de slag moeten om het tij te keren", zegt Ton Coenen, directeur van GGD GHOR.

Zorgen over gezondheidsverschillen

"In het algemeen gaat het minder goed met de gezondheid van inwoners die moeite hebben om rond te komen of maximaal basisonderwijs, vmbo of mbo-1 hebben gevolgd", constateert GGD GHOR. Van eerstgenoemde groep zijn het er slechts vijf van de tien die echt tevreden zijn over hun gezondheid.

"We maken ons al langer zorgen over gezondheidsverschillen in Nederland. Dit onderzoek bevestigt dat de verschillen groot zijn en dat mogelijke effecten op de gezondheid in alle soorten beleid serieus genomen moeten worden", aldus Coenen.

Mentale staat

De zorgen gelden niet alleen voor de lichamelijke maar ook de mentale gezondheid. De GGD ziet echter ook lichtpuntjes. "De helft van de mensen gaf vier maanden na het aflopen van de coronamaatregelen aan nog positieve gevolgen van de coronaperiode te ervaren. Hierbij werd met name het thuiswerken of thuis onderwijs volgen genoemd, meer rust en een betere balans tussen werk of studie en privé. Ook ervaart een op de twee mensen in Nederland voldoende veerkracht, wat aangeeft dat zij over het algemeen goed in staat zijn om te herstellen van tegenslag."

broN: © 2023 ANP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Reactie plaatsen

Cadeau voor alle zorgmedewerkers

Bij ons mag je gratis opladen en onthaasten in de Zwanenhof, een prachtig voormalig klooster in Zenderen. Jij bepaalt wat je nodig hebt, Gezondheid.nl zorgt voor de rest. Even geen werkdruk en stress maar tijd om tot rust te komen. Zo willen wij voorkomen dat jij als zorgmedewerker uitvalt of uitstroomt.