Lichaam en anatomie

Difterie

Wat is difterie of kroep?

Difterie, vroeger ook bekend als kroep, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, die via hoesten van mens op mens wordt overgebracht. Difterie was voordat vaccinatie algemeen gebruikelijk werd een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen maar er zijn in Nederland sinds 1990 geen gevallen meer geregistreerd. Een mildere vorm van difterie beperkt zich tot de huid.

De incubatietijd van difterie is 1 tot 4 dagen, waarbij de eerste symptomen vaak bestaan uit moeilijk slikken en een zere keel. Misselijkheid, braken, lichte koorts, snelle hartslag en hoofdpijn treden veel op. Ook een loopneus waarbij slechts één neusgat aangedaan is, komt regelmatig voor. Als de infectie zich uitbreidt naar de larynx zwelt de keel vaak op en dit bemoeilijkt de ademhaling zeer.

Op de slijmvliezen van de keel kunnen typerende taaie vliezen (pseudomembranen) ontstaan, waardoor het ademen moeilijk wordt en kinderen zelfs kunnen stikken, onder meer doordat een loslatend membraan de luchtweg kan versperren. De difteriebacterie maakt toxinen (gifstoffen) die de hartspier en het zenuwstelsel kunnen beschadigen. Onbehandeld is de ziekte vaak dodelijk.

Behandeling difterie

Als difterie wordt vermoed, is behandeling van een patiënt op een intensivecareafdeling noodzakelijk vanwege het risico op verstikking en de reacties op toxinen. De bacterie is gevoelig voor erythromycine en peniciline. Naast antbiotica wordt na een allergietest een antitoxine toegediend om de gevolgen van het difterietoxine te verminderen.

Vaccinatie met DKTP/vaccin of DTP-vaccin beschermt tegen deze ziekte.

Reactie plaatsen